“Nu het risico op schade aan voertuigen gedaald is door de betere staat van de wegen, roep ik de verzekeringsmaatschappijen op om de premies voor omniumverzekering ook te laten dalen”, zegt Joris Vandenbroucke. “Een deel van de winst die zij nu boeken dankzij de investering van belastinggeld in betere wegen, moet terugvloeien naar de consument.”

Uit een vraag van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts blijkt dat het aantal schadeclaims van weggebruikers over de staat van de verkeersinfrastructuur in 2017 lager ligt dan vorige jaren. “Daardoor waren er ook minder schadeclaims die uitmonden in schadevergoedingen (115 in 2017 tegenover 198 in 2016) en minder effectief uitbetaalde schadevergoedingen (186.000 euro in 2017 tegenover 311.000 euro 2016)”, zegt Vandenbroucke. 

In 2011 was er een piek van 2.337 schadeclaims. Dat kwam door de strenge winter van 2010. Na die piek besloten de verzekeraars de premies op te trekken. Sindsdien is het aantal schadeclaims elk jaar gedaald. “Het zou dan ook logisch zijn dat die lagere risico’s ook worden doorgerekend. Zo kan voor de consument de prijs van een omniumverzekering dalen”, besluit Vandenbroucke.