België is koploper in het slikken van slaap- of kalmeermiddelen en antidepressiva, zo blijkt uit de gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Bij 75-plussers is het gebruik enorm: zo slikt 26% van de mannen en liefst 40% van de vrouwen psychofarmaca.

“We weten ook dat één derde van de Belgen die langdurig werkonbekwaam zijn, dat helaas is wegens psychologische problemen. De WHO berekende dat depressies tegen 2020 zullen uitgroeien tot de tweede belangrijkste oorzaak van invaliditeit.”, zegt Maya Detiège, kamerlid voor sp.a. “Heel veel mensen grijpen naar pilletjes, terwijl een babbel met de psycholoog vaak meer soelaas brengt. Dat is niet alleen beter voor hen, het kost de samenleving ook veel minder. Maar zolang psychotherapie niet goedkoper wordt, zal de consumptie van ‘pilletjes’ nog stijgen en het taboe om mentale hulp te zoeken overeind blijven.”

“Vandaag - 12 februari - is de dag van de psycholoog. Laten we dit momentum aangrijpen voor een kantelmoment in ons denken”, benadrukt Detiège. “Ik heb minister van Volksgezondheid Maggie De Block al een aantal keer gevraagd naar het voornemen van de regering om een bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut betaalbaar te maken, onder meer door terugbetaling van het RIZIV.”

In de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg is psychologische hulp goedkoper, maar daar zijn de wachtlijsten dan weer onaanvaardbaar lang. Vlaams parlementslid voor sp.a, Freya Van den Bossche, wees Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen twee weken terug voor de zoveelste keer op die ellenlange wachtlijsten. Maar Vandeurzen schoof de hete aardappel terug richting... minister De Block.

Maya Detiège en Freya Van den Bossche vragen dat deze regeringen hun belofte om psychologische zorg betaalbaar te maken nu ook nakomen. Freya Van den Bossche: “Wij dringen er op aan om bij de komende begrotingsopmaak middelen vrij te maken. Het is een kwestie van keuzes maken, zelfs in budgettair krappe tijden. Duurzame keuzes die mensen helpen en de samenleving als geheel in the end meer opbrengen. Farmaceutische bedrijven leveren uitstekend werk, maar het moet een EN-EN-verhaal worden.”