Met de wegenwerken van de afgelopen maanden en de recente problemen met de Londenbrug is 't Eilandje al een hele tijd een moeilijk bereikbare bouwwerf. sp.a dringt bij het stadesbestuur aan op meer en betere informatie over het vervolg van de werken in deze wijk. 

We maken van de gelegenheid gebruik om naar uw suggesties voor een beter berkeikbaar en verkeersveilig Eilandje te polsen. Je kan ze ons bezorgen via http://bit.ly/eilandje