Tot onze grote spijt moeten we vaststellen dat Media Markt en United Brands wegtrekken uit de Mechelse Bruul. Geruchten doen de ronde dat ook andere winkels het grote winkelpand op het einde van de winkelhoofdstraat zouden verlaten.

Twee jaar geleden, op de Gemeenteraad van 29 april 2014, trok sp.a reeds aan de alarmbel. “Onze fractie stelde toen een plan van aanpak voor, concrete punten om de bereikbaarheid en attractiviteit van onze voornaamste winkelstraat te verhogen. De invoering van taxicheques voor senioren en de herinvoering van de afgeschafte renovatie- en vestigingspremies, zeker om kleinere ondernemers in de Bruul te ondersteunen. Burgemeester Somers veegde toen het volledige plan van tafel. Onze constructieve  voorstellen werden zelfs weggelachen. “ betreurt sp.a gemeenteraadslid Karel Geys, “Maar het ergste is dat de realiteit ons stilaan gelijk geeft."

sp.a drukte begin dit jaar ook ongerustheid uit over de uitbreiding en invulling van de winkelzone in de lus van de R6 in Mechelen Noord. “Met een grootschalig winkelcomplex  buiten het centrum van Mechelen vrezen we dat de handelaars van de binnenstad worden weggeconcurreerd. Het stadsbestuur mag zich dan wel tegen Uplace in Machelen kanten, op kleinere schaal genereren ze hetzelfde effect waardoor er nog meer panden zullen leeg komen te staan in onze binnenstad.”  stelt Caroline Gennez ongerust.

sp.a-gemeenteraadsleden Caroline Gennez en Karel Geys roepen het Mechelse stadsbestuur op om een doordacht winkelbeleid te voeren en concrete maatregelen te nemen. “De leegstand kan beter worden voorkomen dan de problemen  achteraf te moeten oplossen. Als er nu niet wordt ingegrepen om het kernwinkelgebied van Mechelen te versterken, stevenen we af op een tweede Europshoppingdrama met langdurige leegstand en verwaarlozing in de Mechelse binnenstad.” besluiten de sp.a raadsleden.