Net zoals in vele andere steden, vecht onze handelskern tegen de leegstand die zich als een olievlek verspreidt. Sp.a vroeg anderhalf jaar geleden om van het probleem van leegstaande panden een opportuniteit te maken voor creatieve starters. Het bestuur talmt echter met haar voorstel. Tijd voor actie.


Reeds begin 2016 diende sp.a Ronse  een voorstel tot reglement voor pop-up winkels in. Het doel van ons initiatief was de lege winkelpanden om te vormen tot kansen door ze aan verlaagd tarief ter beschikking te stellen van lokale ondernemers en creatieveling. Op die manier kunnen starters zonder grote risico’s te nemen vernieuwende concepten uitproberen en krijgen we levendigere winkelstraten. Bestaande praktijken in steden zoals Mechelen tonen aan dat met een goede ondersteuning, heel wat starters blijvers kunnen worden. En dat is natuurlijk ook goed nieuws voor de bestaande handelaars die ook hun graantje kunnen meepikken van een stijgende bedrijvigheid. De toen pas benoemde schepen van lokale economie lachte het voorstelreglement weg op de gemeenteraad en het idee werd op weinig enthousiasme onthaald. Het voorstelreglement werd dan ook afgekeurd.

Een jaar later kwam het bestuur gelukkig tot andere inzichten en werd aan de pers verkondigd dat pop-up winkels één van de belangrijkste elementen in de strijd tegen de leegstand wordt. Björn Bordon (sp.a) diende eens te meer zijn voorstel tot reglement in, maar dit werd opnieuw niet goedgekeurd. Volgens de  schepen zou er spoedig vanuit de administratie een nieuw voorstel komen. 

Ondertussen zijn we opnieuw maanden verder en is er heel wat tijd verloren gegaan. Jazeker het stadsbestuur is overgegaan tot de aankoop van panden en heeft er enkele tijdelijk ter beschikking gesteld. Maar zonder duidelijk reglement met prijsafspraken en aanvraagprocedure wordt dit een kluwen waarbij het beeld ontstaat dat men ‘à la tête du client’ handelt. Wie zijn weg kent op het stadhuis kan een pand ter beschikking krijgen. Wie over minder connecties beschikt, is eraan voor de moeite. Het voorstel van sp.a Ronse beperkt zich echter niet enkel tot de panden dewelke op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze in eigendom zijn van het stadsbestuur, maar stelde ook voor om privé-eigenaars van leegstaande handelspanden toe te laten hun panden (tijdelijk) te verhuren voor een pop-upstore, met als tegenprestatie een (tijdelijke) ontheffing van de leegstandsheffing.

Er is al veel tijd verloren gegaan. Als we dit nog dit jaar willen waarmaken, dan dringt de tijd. Daarom voert sp.a vandaag actie door in volle soldenperiode affiches te plakken in de winkelstraten met als boodschap: ‘Tot 20%... leegstand’. Wij hopen hiermee de druk op te voeren zodat de meerderheid het zomerreces gebruikt om eindelijk werk te maken van een volwaardig reglement voor pop-upstore. Laat ons samen van het probleem een opportuniteit maken en onze winkelstraten leven inblazen.