“De belastingbrief wordt in ons land alleen maar moeilijker en minder overzichtelijk. Voor bijna 1 miljoen mensen in ons land is de belastingaangifte zelfs te ingewikkeld om zelf te doorgronden”, stelt Peter Vanvelthoven vast. "Ze moeten een beroep doen op de administratie om hun aangifte te helpen invullen en staan daarvoor elk jaar opnieuw uren in de rij. Velen begrijpen gewoon niet wat hen precies gevraagd wordt om eerlijk bij te dragen. En dit jaar komen er dan nog 38 codes bij."

Vooraf invullen

Het kan nochtans eenvoudiger: automatisch aanleveren van gegevens door derden (zoals bijvoorbeeld banken), zorgt ervoor dat alle werknemers, zelfstandigen en KMO’s een eenvoudige én vooraf ingevulde aangifte ontvangen. Voor wie akkoord gaat met dat voorstel, is de belasting definitief en ziet de administratie af van een latere fiscale controle. Wien niet akkoord gaat, kan zelf een aangifte indienen. Zo’n vereenvoudiging zal bijdragen tot een veel efficiëntere administratie.

Fraudebestrijding

Het spreekt ook voor zich dat een doorgedreven vereenvoudiging de kans op fraude gevoelig vermindert. Dat laat de administratie toe om de focus van haar controles te vesrchuiven van kleine actoren naar grote spelers en de grote bedragen.