De huidige aanpak plaatst ons land onderaan de lijst van het WHO. Daarom focust het voorstel op meer aandacht voor preventie in plaats van nieuwe regels te creëren die wederom jongeren iets verbieden. Iedereen draagt immers verantwoordelijkheid in het gebruik van alcohol: de jongeren, hun ouders, het onderwijs, de producenten, … “En op wetgevend vlak moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen,’ zegt Jiroflée.

“Eén van onze voorstellen is een duidelijke etikettering. Daarnaast hebben we ook een grondige studie nodig naar sociale en maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik. Maar nog belangrijker is mogelijk dat er werk wordt gemaakt van gespecialiseerde alcoholzorg- en opleidingsprogramma’s voor zorgverstrekkers en ziekenhuizen en doorgedreven preventie- en bewustmakingscampagnes naar bijzonder kwetsbare groepen, zoals jongeren en zwangere vrouwen.”

Tot slot vragen de partijen dat alcoholische dranken worden geweerd uit automaten en dat de lokale overheden de mogelijkheid krijgen om de alcoholverkoop via nachtwinkels en tankstations te ontmoedigen.