Machteld was al van haar 8 jaar ‘geobsedeerd’ door de Indianen uit Latijns-Amerika. Gewapend met een goede kennis van het Spaans - haar moeder was en is een lerares Spaans, en bovendien volgde Machteld al lessen Spaans vanaf haar veertiende - vertrok zij als 18-jarige naar Cusco, gelegen in het Zuiden van Peru, om er als vrijwilligster te werken in een staatsschool voor andersvalide kinderen, in de buitenschoolse opvang, en als lerares Engels.

Na drie jaar in Peru keerde ze in de herfst van 2009 terug naar België. Ze trok meteen naar Gent, schreef zich in aan de Universiteit en volgde er de lessen in de faculteit Pol & Soc (Politiek & Sociale Wetenschappen) en Economie. In 2014 studeerde ze af.

Haar eerste job was binnen een Europees Programma dat de samenwerking tussen Belgen en Fransen promoot in de grensstreek. De zetel was in Namur, en zo trok Machteld dagelijks, 15 maanden lang, van Gent naar Namur en terug. Sinds de Paasvakantie van dit jaar is ze leerkracht Economie in een school in Evergem.

Machteld kwam bij ‘de Sossen van Gent’ terecht door Marc Soubry, die haar overtuigde tijdens een reis door India. Ze is ondertussen voorzitter van de JongSocialisten in Gent en vertegenwoordigt de JS in de fractievergaderingen van de sp.a.

Ik ken Machteld pas sinds Meiavond van dit jaar. Ze was met een groepje JS’ers aanwezig in het woon- en zorgcentrum Domino. “Bij de (stok)oude mensen” dus. Ze amuseerden zich er goed en de oudjes vonden dat heerlijk, die aanwezigheid van al die jongelui. Sinds die dag heb ik haar zowat overal ontmoet waar er ook maar iets te doen is: debatten, fuiven, buurtbijeenkomsten en –feesten...: Machteld is alomtegenwoordig.

En ook binnen onze partij was er wel één en ander te doen de laatste tijd: bestuurs- en voorzittersverkiezingen binnen sp.a Gent, Nationaal Congres in de Panne, de ledendag op 3 september aan het recreatiecentrum Rozebroeken, het debat en de fuif van de ‘5 Ateliers’ op 23 september in de Vooruit, het ‘Visfestijn’ van vzw De Vuist in Mariakerke van 24 september… Overal zijn de JS’ers aanwezig - en vaak werken ze nog mee ook!

Machteld komt (zoals vele andere Jongsocialisten trouwens) altijd tussen tijdens debatten en discussies, zeer verstandig en bedaard. Ze is een jonge vrouw met veel ervaring, een ‘kind van de Verlichting’, die mensen kan samenbrengen en samenhouden. Ze leidt de Gentse afdeling van de JS (samen met Jeroen De Leenheer) enigszins apart van de partij, maar ze zijn absoluut de jongeren in en van de sp.a in Gent.

Ik, en velen met mij, heb veel vertrouwen in Machteld en haar ploeg. Zo langzamerhand, als het ware ‘op kousenvoeten’, nadert de grote confrontatie met de Gentse kiezer in oktober 2018. De JongSocialisten zullen klaar staan, zoveel is zeker.

 

(tekst: Marc Lootens)