De voorbije gemeenteraad van 30 oktober ’17 hebben de partijfracties ingezien dat het terug over de inhoud mòet gaan. Onze inwoners en verenigingen zitten immers niet te wachten op ruziemakers maar op beleidsmakers. De inwoners verdienen beter en hebben recht op een zorgzaam bestuur dat werkt en beslissingen kan nemen.

Als sp.a Haaltert willen we blijven inzetten op een sociaal meerjarenplan. Met deze gemeenteraad hebben we alvast geprobeerd om een donkere bladzijde van verloren subsidies, verloren tijd en dure advocatenkosten om te slaan. En dan nog met een (gratis) investeringsbeleid dat inzet op toegankelijkheid en betaalbaarheid van publieke dienstverlening op vlak van patrimonium, wonen, mobiliteit, vrije tijd, energie …

Wat werd er allemaal goedgekeurd?

 • samenwerkingsovereenkomst met vzw De Loods voor aanpak van zwerfvuil
 • financiële bijdrages voor het CAW in het kader van partnergeweld, Welzijnsschakel ’t Klikt, subsidies aan verenigingen en de Nationale Strijdersbond
 • opmaak van een klimaatplan in het kader van het Burgemeestersconvenant
 • gratis verhuur van gemeentelijke materialen, infrastructuur en vervoer voor Haaltertse verenigingen
 • premies voor energiebesparende maatregelen:dakisolatie, condensatieketel, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas; verhoogd met 25% en jaarlijkse indexering
 • renteloze energielening
 • aanstellen van een ontwerper voor opmaak van de studie voor aanleg van verhoogde en afgescheiden fietspaden langs de Ninoofsesteenweg
 • de uitbreiding van de muziekacademie met een concertzaal die ook door verenigingen kan gebruikt worden
 • onteigening in de Hooglareweg voor de creatie van extra parkeerplaatsen
 • heraanleg van parkings in Denderhoutem
 • verwarming in het Sint Martinusheem
 • vernieuwen van plafondverlichting naar LED-verlichting in het gemeentehuis
 • vaststelling van verleggingen van voetwegen
 • goedkeuring van rooilijn en onteigeningen voor wegenis- en rioleringswerken in de Molenmeersen
 • herstel riolering in de Dwarsstraat
 • erfpachtovereenkomst voor de vzw Jeugd van Lut en Jan
 • motie om de Belgische regering op te roepen om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden
 • project Plaatselijk Wijkwerkenagentschap

Maar is daarmee alles vergeten en vergeven?
Als sp.a willen we een sociaal en progressief alternatief blijven bieden voor de liberale zelfbediening, maar laat ons eerst nog de uitstaande rekeningen vereffenen.  Want de inwoners dragen via de gemeentekas reeds meer dan een jaar bij tot de advocaten- en gerechtskosten van de onbestuurbaarheid die door liberalen en CD&V worden bekostigd op kap van de gemeente. Deze factuur voor de inwoners bedraagt al meer dan 32.000 euro, en dreigt nog op te lopen tot 50.000 euro, hetgeen sommige liberale vrienden dan nog een peulschil durven te noemen….

Graag ons geld terug als we het budget van 2017 samen met dat van 2018 gaan bespreken op de gemeenteraad van 18 december.