De subcommissie voor nucleaire veiligheid heeft vanmiddag in de Kamer directeur-generaal Jan Bens van het FANC, de nucleaire waakhond, gehoord over de incidenten in Tihange van de voorbije weken. Uit het verslag van Jan Bens blijkt dat er in de kerncentrale van Tihange op één maand tijd maar liefst 7 incidenten plaatsvonden. Jan Bens noemde de opeenvolging van de incidenten ‘uitzonderlijk’. “Dat is onthutsend om te vernemen en erger dan tot op vandaag werd aangenomen”, zegt Johan Vande Lanotte. Het FANC zelf reageerde kort op de bal maar de vaststelling blijft dat er sprake is van “laksheid” of “zelfgenoegzaamheid” bij Electrabel. Ook dat zijn de woorden van Jan Bens zelf, vanmiddag in de commissie. “Dit zijn zware aantijgingen”, zegt Vande Lanotte. “Deze houding moet aangepakt worden via een actieplan, zoals door het FANC is gevraagd. Zolang dit door Electrabel niet gebeurt, kan er geen sprake zijn van een verlenging van de vergunning voor de centrales van Doel 1 en Doel 2”, zegt Vande Lanotte. Opmerkelijk genoeg is uit de hoorzitting ook gebleken dat het dossier van de ‘scheurtjescentrales’ nieuwe aandacht verdient. Half juli zijn immers ook in een kerncentrale in Zwitserland scheurtjes ontdekt (Beznau 1). Het gaat om hetzelfde type kerncentrale als Doel 1 en 2. In de commissie van enkele maanden geleden minimaliseerden sommige nucleaire experten deze scheurtjes. “De scheurtjes in de centrale in Zwitserland geven nochtans aan dat deze houding totaal onaanvaardbaar is. Tihange 2 en Doel 3 heropenen vooraleer er duidelijkheid is in Zwitserland zou dan ook onbegrijpelijk zijn”, zegt Johan Vande Lanotte. De methode die Electrabel gebruikte om de ernst van de scheurtjes te onderzoeken werd enkel mondeling goedgekeurd door internationale experten. Het FANC wachtte geen schriftelijk rapport af voor ze Electrabel toestemming gaf om met hun onderzoek te starten. “Het is duidelijk dat alles in het werk wordt gesteld om de centrales tegen de winter terug te openen. Onze voorspelling dat na de beslissing om Doel 1 en 2 langer open te houden ook Tihange 2 en Doel 3 zouden heropenen, wordt bewaarheid. Doel 1 en 2 heropenen is op dat moment nochtans overbodig om bevoorradingszekerheid te garanderen.”