Maggie De Block (Open Vld) besliste om 7 miljoen euro te besparen op wijkgezondheidscentra en voorlopig geen nieuwe wijkgezondheidscentra te erkennen. “Hiermee treft ze alweer de zwakste mensen. Cijfers tonen duidelijk dat mensen die het financieel moeilijk hebben, hun zorg  uitstellen.  Als ze terecht kunnen in een wijkgezondheidscentrum doen ze dat niet”, zegt Jan Bertels.

“Maar ook, met die beslissing overschrijdt Maggie De Block haar bevoegdheden”, gaat Jan Bertels verder. “Want wijkgezondheidscentra doen aan eerstelijnsgezondheidszorg en dat is een Vlaamse bevoegdheid.” Hij vraagt dan ook om een belangenconflict in te roepen indien de federale regering de erkenningsstop van gezondheidscentra niet intrekt.

Jan Bertels: "Maggie De Block neemt een beslissing over een bevoegdheid die de hare is. Vlaanderen heeft het recht om de eerstelijnsgezondheidszorg te organiseren zoals ze het zelf wenst. Door nieuwe wijkgezondheidscentra niet te erkennen, verhindert Maggie De Block dit.”

“Voor sp.a mag niemand in de onzekerheid leven dat hij of zij de dokter kan betalen. Daarom pleiten wij net voor meer wijkgezondheidscentra en vragen dat Maggie De Block haar beslissing intrekt”, besluit Jan Bertels.