“Minister De Block gebruikt noodzakelijke reparaties die ze aan de huidige wet van 2014 moet doen als drogreden om de psychotherapeuten te viseren en bijgevolg de verschraling op het terrein te organiseren”, gaat Karin Jiroflée verder.

“Het kwaliteitsargument is vals”, aldus Karin Jiroflée. “De huidige wet biedt voldoende garanties om de goede therapeuten en psychologen van de charlatans te scheiden. De kwaliteitsvereisten zijn in de huidige wet voorzien. Acht jaar studeren biedt voldoende garanties op kwaliteitsvolle therapie.”

“De brede instroom aan deskundigen vandaag maakt net dat we op het terrein veel meer diversiteit kunnen organiseren”, besluit Karin Jiroflée. “Zo zal een filosoof, een assistent in de psychologie of een sociaal-werker met een grondige therapieopleiding een probleem helemaal anders benaderen dan een psycholoog. Net die diversiteit aan therapeuten moeten we koesteren.”