Monica De Coninck is er niet over te spreken dat minister De Block opnieuw  ziekenhuishervorming voor zich uit schuift. “Het ergste is dat de patiënt daar opnieuw de dupe van is”.

Uit de nieuwe doorlichting van de ziekenhuizen door de Socialistische Mutualiteiten blijkt dat de gemiddelde ereloonpercentages in ons land elk jaar toenemen. Dat wil zeggen dat de factuur voor de patiënt opnieuw oploopt.  En daar is Monica De Coninck niet over te spreken. “Minister de Block zou met een plan voor financiering van de ziekenhuizen komen. Dat plan schuift ze telkens weer voor zich uit. Het is too little en nu ook too late. Wat de minister vandaag doet is de ereloonsupplementen die de patiënt ophoest, gebruiken om de ziekenhuizen uit de rode cijfers te krijgen. Dat is geen moedige beslissing van Maggie. Het is hoogst ongepast dat de  minister de patiënt laat opdraaien voor een beslissing die ze zelf telkens voor zich uitschuift. Ik had meer moed van Maggie verwacht. 

 Volgens De Coninck had de minister de hervorming van de ziekenhuizen moeten aangrijpen om de ereloonsupplementen af te schaffen. “Maar de minister schuift de problemen van onderfinanciering van de ziekenhuizen gewoon voor zich uit. Ze neemt geen beslissing en daardoor installeert ze een klassensysteem in onze gezondheidszorg. Er ontstaat eersteklasse zorg voor mensen die zich dure verzekeringen kunnen permitteren. En er is tweedeklasse zorg voor alle anderen.”

Het persbericht en de volledige resultaten van de doorlichting van de ziekenhuizen vindt u via deze link.