De aanhoudende wantoestanden bij het Agentschap Integratie & Inburgering (AgII) vragen om een oplossing. Daarom legde ik, samen met Groen, een motie voor in de plenaire vergadering waarin we het Rekenhof om een audit van het AGII vragen. Er zijn vandaag teveel vragen waar geen antwoord op komen: mismanagement, de oplopende structurele tekorten, de oplopende wachtenden voor inburgeringscursussen en de afgebouwde dienstverlening. Een objectieve en klare kijk op de feiten is nodig om uit de malaise te geraken. 

 Het Agentschap Integratie & Inburgering is een enorm belangrijk orgaan om integratie van nieuwkomers in onze maatschappij te garanderen. Een kwart (!) van het personeel laten afvloeien is volgens minister Homans noodzakelijk omdat er minder vluchtelingen zijn. Dit klopt niet. Het aantal vluchtelingen is effectief gedaald maar de meerderheid van de inburgeraars zijn geen vluchtelingen. Het vertrouwen van het personeel in de directie is compleet verdwenen door de aanpak van de herstructurering. 

Ook vroegen we met deze motie om een financiële analyse van het Agentschap. Bij de totstandkoming van het Agentschap beloofde toenmalig minister Bourgeois efficientiewinsten. Ondanks de extra middelen voor de extra inburgeringstrajecten, blijft het Agentschap de negatieve resultaten opstapelen. Er is geen correcte inschatting gemaakt van de structurele financiële noden voor inburgering en integratie bij de start van het AgII. 

De cijfers kan je nabekijken in de bijlage.