Anderstaligen die Nederlands leren in Mechelen, kunnen tijdens de les hun kindjes naar de oppas brengen. De babysitters van dienst zijn jongeren die geen diploma secundair onderwijs hebben en langdurig werkloos zijn.

Meer dan eens wordt het centrum voor basiseducatie geconfronteerd met anderstalige vrouwen die graag Nederlands willen leren, maar geen oplossing hebben voor hun baby of peuter. ,,We komen hen nu tegemoet'', zegt Marc Lammar, diensthoofd kinderopvang van de stad. ,,We hadden in ons gebouw aan de Maurits Sabbestraat, waar ook de naschoolse kinderopvang gebeurt, nog twee lokaaltjes over. Die hebben we ingericht voor de flexibele kinderopvang.'' Babysitters van dienst zijn langdurig werkloze jongeren zonder diploma. Zij krijgen een opleiding en lopen een aantal weken stage in de stedelijke kindercrèche. Stad en overheid financieren het project, dat past in het stedenplan jeugdwerkloosheid. Vier jonge vrouwen zijn inmiddels aan de slag op de locatie aan de Maurits Sabbestraat én in nieuwe lokaaltjes bij het CVO Crescendo aan de Vaartdijk. Een verpleegkundige staat hen bij. ,,We slaan twee vliegen in een klap'', zegt Marc Lammar. ,,We zorgen dat anderstaligen Nederlands kunnen volgen, waardoor zij hun kansen op een job vergroten. De cursisten zorgen er op hun beurt voor dat langdurig werklozen aan de slag kunnen. Het is overigens de bedoeling dat die jongeren op termijn werk kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt.'' Volgens Lammar komen de babysitters hun afspraken perfect na. In de vakantie worden zij mee ingezet in de kindercrèche. ,,De opkomst van de peuters is zeer variabel'', vervolgt hij. ,,In de Maurits Sabbestraat is een tiental kindjes ingeschreven maar er zijn dagen dat er maar twee kindjes opdagen. Dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met ziekte van een broertje of zusje of een praktisch probleem voor de ouders.''

Uitbreiding

Door het succes heeft de stad twee extra oppassers gevraagd, maar die zijn nog niet toegewezen. ,,De loonkost voor één voltijdse bedraagt 28.000 euro op jaarbasis'', zegt schepen Caroline Gennez. ,,De Vlaamse overheid geeft een toelage van 8.000 euro en er loopt ook een aanvraag voor een toelage van 6.000 euro van de federale overheid. Voor het ogenblik financiert de stad dus 20.000 euro per jaar per tewerkgestelde.'' Voorlopig richt het project van de flexibele kinderopvang zich voornamelijk op anderstaligen die lessen Nederlands volgen. Maar het ligt in de bedoeling het project uit te breiden. ,,Er zijn contacten met diverse instanties, onder meer met VDAB, om ook mensen die een andere opleiding volgen een oppas aan te bieden'', besluit Marc Lammar.