De academische wereld is nog steeds overwegend mannelijk. Terwijl meer dan de helft van de studenten vrouw is, is slechts 11 procent van de hoogste academische functies aan onze universiteiten ingevuld door vrouwen. Ook het aantal vrouwen daalt naarmate het niveau van de functie stijgt”, licht Ingrid Lieten toe. “Waar bijna de helft (47 procent) van de doctoraatsstudenten in Vlaanderen vrouwelijk is, is slechts een op vijf professoren een vrouw.”

“Onze universiteiten dienen een afspiegeling te zijn van onze samenleving. Als we het discours volgen van 'het komt allemaal wel in orde, doorstroming heeft tijd nodig', dan moeten we beseffen dat aan het huidige tempo, we nog minstens zeventig jaar moeten wachten op een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen. Dat terwijl het voldoende is aangetoond dat door een gezond evenwicht tussen mannen en vrouwen in een organisatie, er nieuwe benaderingen en betere resultaten ontstaan”, zegt Ingrid Lieten. “Het onevenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle geledingen van onze samenleving is een probleem waarvoor we samen de verantwoordelijkheid dienen te nemen.”

Eind 2011 verzocht Ingrid Lieten de Vlaamse universiteiten om het grote onevenwicht tussen vrouwen en mannen in het gehele academische personeelsbestand, maar ook de topfuncties aan te pakken. Na het opstellen van een interuniversitair charter gingen alle Vlaamse universiteiten, op vraag van Ingrid Lieten, aan de slag om de vertaling te maken naar de eigen situatie.

Vandaag stelt KULeuven haar genderactieplan voor waar ze aangeven de komende drie jaar even veel mannen als vrouwen aan te nemen in academische functies alsook 1/3 vertegenwoordiging van beide geslachten in de bestuursorganen en de beoordelingscommissies. “Ik ben blij dat de universiteiten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen in het bevorderen van een meer gendergelijke samenleving. Want ook de andere universiteiten zijn klaar met hun plannen en zullen die zeer binnenkort voorstellen”, besluit Ingrid Lieten.

Lees meer op www.ingridlieten.be