Personeelsleden van overheidsbedrijven mogen zich niet langer via managementvennootschappen laten betalen. De kamercommissie Infrastructuur keurde vandaag het wetsontwerp goed dat die constructies definitief aan banden legt. sp.a-kamerlid David Geerts reageert tevreden: "De overheid geeft zelf het goede voorbeeld door deze mogelijke poort van belastingontwijking te sluiten."

Personeelsleden en mandatarissen bij instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven of vennootschappen waar de federale overheid een 'overheersende invloed' uitoefent, zullen in de toekomst niet meer vergoed kunnen worden via managementvennootschappen. Deze maatregel werd vandaag goedgekeurd in de kamercommissie Infrastructuur.

"De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven", benadrukt Geerts. "Als we geloofwaardig aan burgers en ondernemingen willen uitleggen dat belastingontwijking niet kan, dan kunnen we ook niet tolereren dat de overheid(sinstellingen) dit zelf doen. Ik ben dan ook tevreden dat er nu een wettelijk verbod komt op de betaling bij overheidsbedrijven via managementvennootschappen."

Deze maatregel zal van toepassing zijn op de personeelsleden en mandatarissen - onder wie leden van de raad van bestuur en het directiecomité - van autonome overheidsbedrijven en rechtspersonen waarop de federale staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent. Het initiatief past in een ruimer kader en is slechts een eerste stap in een correctere verloning binnen de overheidsbedrijven. In het regeerakkoord is immers ook aangekondigd dat werk wordt gemaakt van een correctere loonkloof tussen de laagste en de hoogste lonen binnen de overheidsbedrijven en dat de lonen van de topmanagers wordt beperkt.

Geerts roept de minister alvast op om ook deze aangekondigde maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren: "Ook op het vlak van loonvorming en loonkloof moet de overheid een voorbeeldfunctie vervullen."