Vandaag heeft de ministerraad het mantelzorgplan van Vlaams minister Vandeurzen goedgekeurd. “Dat was al rijkelijk laat, want ruim een kwart van de Vlamingen is op een of andere manier wel met mantelzorg bezig”, zegt Jan Bertels. “Het plan bevat echter geen enkele concrete actie die het leven van de honderdduizenden Vlamingen die zorgen voor zieke vrienden of familieleden gemakkelijker maakt. We hebben minister Vandeurzen lang het voordeel van de twijfel gegeven, al betreurden we vorige week nog dat het plan veel langer op zich liet wachten dan de minister beloofd had. Maar nu het plan er is, moeten we vaststellen dat het een lege doos is.”

Volgens Bertels kondigt het mantelzorgplan niks concreets aan. “Onderzoeken', 'overleggen' en 'verder doen zoals we bezig waren', meer wordt er niet aangekondigd, laat staan dat er één concrete maatregel beslist is die het leven van de vele honderdduizenden mantelzorgers in Vlaanderen een beetje makkelijker zou maken. Nochtans is dat niet zo moeilijk. Vandeurzen zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat iemand die zorg opneemt voor een naaste beter ondersteund wordt door professionele hulpverleners, zodat de combinatie van mantelzorg met een job en met het eigen gezinsleven wat minder zwaar wordt", besluit Bertels.