Het mantelzorgplan van minister Vandeurzen bevat geen enkele concrete actie die het leven van de honderdduizenden Vlamingen die zorgen voor zieke vrienden of familieleden gemakkelijker maakt

Tot die bedroevende conclusie komt sp.a-volksvertegenwoordiger Jan Bertels na lectuur van het langverwachte plan. ‘Sp.a heeft minister Vandeurzen lang het voordeel van de twijfel gegeven, al betreurden we vorige week nog dat het plan veel langer op zich liet wachte dan de minister belofd had. Maar nu het plan er is moeten we helaas vaststellen dat het een lege doos is. Onderzoeken, overleggen en afspraken maken, meer wordt er niet aangekondigd, laat staan dat er één concrete maatregel beslist is die het leven van de vele honderdduizenden mantelzorgers in Vlaanderen een beetje makkelijker zou maken. Nochtans is dat niet zo moeilijk. Vandeurzen zou er bijvoorbeeld kunnen voor zorgen dat iemand die zorg opneemt voor een naast beter ondersteund wordt door professionele hulpverleners, zodat de comibinatie van mantelzorg met een job en met het eigen gezinsleven wat minder zwaar wordt.  Maar niets daarvan. Het plan bevat een uitgebreide analyse van waar de problemen zich situeren, maar laten we eerlijk zijn:  die problemen kennen we al lang. Aan de échte problemen, namelijk de zware belasting van mantelzorgers,  het afnemend aantal jonge mantelzorgers en het stijgende aantal mantelzorgers dat de zorg niet meer gecombineerd krijgt met zijn job of zijn eigen gezin, wordt niets gedaan.”