Mantelzorgpremie in Glabbeek : Enig in Vlaanderen.

Het OCMW van Glabbeek verhoogt de mantelzorgpremie in 2017 van 60 euro naar 270 euro.(Volgens nieuw reglement) De mantelzorgpremie is een premie die er voor zorgt dat de zorgbehoevende personen in hun eigen thuis kunnen blijven wonen, dit betekent vaak dat de familie veel tijd investeert in hulp en zorg voor de kwetsbare of hulpbehoevende ouderen, zegt OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a).

Sommigen cijfers verrassen zelfs. Een gemiddelde mantelzorger besteed meer dan 4 uur per dag aan hulp en zorg. 5 op 10 mantelzorgers wonen niet onder hetzelfde dak. In dit laatste geval gaat het over het algemeen om een kind van de oudere (vaakst een dochter), maar ook voor 22% over anderen familieleden, vrienden of buren.

Gelukkig staan mantelzorgers er niet helemaal alleen voor. Een groot aantal onder hen doet beroep op bijkomende hulp van familie, op gezinshulp en/of op warme maaltijden aan huis of de Glabbeekse Zorgbuur.

OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a) : Vanaf 2017 is er in Glabbeek een nieuwe en innoveren reglement, zelfs enig in Vlaanderen. We voorzien een premie voor de zorgbehoevende met zorgverzekering (Belscore 35) en we voorzien een premie voor zorgbehoevende die juist buiten de zorgverzekering vallen (Belscore 30-34). We voorzien een premie voor mantelzorgers die inwonen met de zorgbehoevende en we voorzien een hogere premie voor de mantelzorger die niet inwoont met de zorgbehoevende. Een reglement duidelijk onderscheid gemaakt tussen de mantelzorgers bij wie de zorgbehoevende wel of niet inwoont.