De kogel is door de kerk. De gemeenteraad heeft unaniem de gemeentelijke “mantelzorgpremie” goedgekeurd. We schreven het reeds vroeger, met dank aan het bestuur om ons voorstel van enkele maanden terug om te zetten in een realisatie. Toch één opmerking, het toegekende maandbedrag van 15,0 € per mantelzorger vinden we aan de minieme kant. Gelet op de grote overschotten in de gemeentekas mocht dit toch iets meer zijn. We zullen ons maar troosten met de gedachte dat alle begin moeilijk is. Misschien kan het college eerst de zaak een beetje aftasten en is de toekenning van de premie nog vatbaar voor mogelijke aanpassingen.

Denise Melis De Lamper, sp.a voorzitter – gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider