De meerderheidspartijen willen dat het Rekenhof het hele Fyra-project tegen het licht houdt, ook de periode waarin Marc Descheemaecker de NMBS leidde. Die verbaasde maandag met de mededeling dat hij een dossier over het aankoopproces van de Fyra aan het parket heeft overgemaakt.

Brussel 'Marc Descheemaecker, NMBS-baas sinds 2005, heeft dinsdag tijdens de hoorzitting de nadruk gelegd op de periode tot 2004 en op de rol van de Nederlanders in het verhaal', zegt CD&V-kamerlid JefVan den Bergh, die het Fyradossier opvolgt.

'Maar ik stel vast dat het stil bleef over wat beter kon nadien en binnen de NMBS zelf.'

Van den Bergh heeft dan ook een resolutie ingediend om het Rekenhof alles van naaldje tot draadje te laten onderzoeken, tot op vandaag. De meerderheidspartijen steunen die resolutie, ook Open VLD. 'Als een onderzoek door het Rekenhof kan bijdragen tot die transparantie en als het daartoe bevoegd is, dan steunen wij dat voorstel natuurlijk', zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), de voorzitster van de commissie Infrastructuur.

Opvallend, want Descheemaecker is van liberale signatuur en zal de steun vanuit die hoek nodig hebben om herbenoemd te worden aan het hoofd van de NMBS.

Designreizen

'De vraag is onder meer wat de NMBS wist over de abominabele toestand van de treinen', zegt David Geerts (SP.A). 'Er hebben zo'n veertig dienstreizen naar Italië plaatsgevonden. Had de NMBS dan op geen enkele manier enige controle op de kwaliteit van de treinen? Descheemaecker moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij mag de dans niet ontspringen.'

De NMBS-baas reageerde maandag al in dekamercommissie Infrastructuur dat het om designreizen ging en dat de volledigekwaliteitscontrole in Nederlandse handen

was. De Nederlander Richard de Leeuw was er verantwoordelijk voor.

'Mijn naam genoemd in het Belgische parlement? Ik zou het niet weten. Ik geef geen commentaar', was het enige wat Descheemaecker gisteren kwijt wilde. Uit de tweets die De Leeuw de voorbije jaren de wereld instuurde, spatte zijn enthousiasme over de Fyra-treinen en het mooie Italië alleszins af.(zie hiernaast).

Het klopt dat het zwaartepunt van de technische controles bij de Nederlanders lag, zo klinkt het in spoorwegkringen, maar dat de Belgen de kwaliteit helemaal niet controleerden, zou ook niet kloppen. De Belgen zouden in Napels betrokken zijn geweest bij de controle van de zogenaamde draaistellen, het onderstel waaraan de wielen zijn vastgemaakt.

Descheemaecker maakte maandag in de kamercommissie Infrastructuur verrassend bekend dat hij het onderzoek dat Ernst&­Young in zijn opdracht uitvoerde naar de aanbestedingsprocedure, aan het Brusselse parket heeft overgemaakt. Daarbij loopt vooral Leo Pardon, voormalig directeur Reizigers en van SP.A-signatuur, in de kijker.

Opvolgingsstrijd

Die demarche wordt niet alleen in socialistische kringen kritisch onthaald, maar ook in zijn eigen raad van bestuur. Niet alle leden van de raad zouden op de hoogte zijn geweest van de overdracht van het dossier. Daarover zou pas later worden beslist.

Sommigen wijzen er bovendien fijntjes op dat Descheemaecker als directeur Goederen, mee in het directiecomité zat toen besloten werd de Fyra-treinen aan te schaffen. Hij zegt de bestelling altijd bestreden te hebben.

Het mag duidelijk zijn dat de zenuwen strak gespannen staan in het licht van de nakende benoeming van een nieuwe spoorbaas. Descheemaecker wil zichzelf opvolgen, maar ook Jannie Haek, de huidige topman van de NMBS-Holding en voormalige kabinetschef van SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte, aast op die job.

verschenen in De Standaard door Christof Vanschoubroek ■