Het advies van de energieregulator CREG maakt brandhout van het wetsvoorstel van minister van Energie Marghem. Uit dit advies blijkt nu dat de nucleaire rente arbitrair is en onzeker. “Minister Marghem onderbouwt haar keuze onvoldoende. De hoogte van de nucleaire rente is niet het resultaat van een objectieve analyse van de overwinsten van Electrabel, maar van een akkoordje dat minister Marghem afsloot met de multinational”, zegt Karin Temmerman, Kamerlid voor sp.a. “Bovendien worden de verschillende kerncentrales in ons land duidelijk anders behandeld, waardoor de heffing voor de ene zwaarder uitvalt dan voor de andere. Zo zal voor Tihange 1 bijvoorbeeld nauwelijks rente geïnd worden voor het jaar 2015. Dit bevestigt ook de eerder geformuleerde kritiek van de Raad van State die sprak over ongeoorloofde staatssteun.”

Door het installeren van deze concurrentievervalsing ondergraaft de minister het systeem. Zo is het niet ondenkbaar dat deze niet standhoudt voor het Grondwettelijk Hof, waardoor de nucleaire heffing de facto niet meer te innen valt en de Belgische staat en elk opzicht verliest.

“Vergeet niet dat de energiefactuur al extra duur is uitgevallen doordat de regering de btw op elektriciteit optrok van 6 naar 21 procent. Het wordt tijd dat een multinational als elektrabel ook eerlijk belastingen betaalt”, besluit Karin Temmerman.