Op 21 maart, dag tegen racisme en anti-discriminatie, stelden schepen De Regge en schepen Tapmaz het nieuw diversiteitsactieplan van Stad Gent en OCMW Gent voor aan de pers. Met het nieuw actieplan wenst de Stad en het OCMW de diversiteit binnen het personeelsbestand te verhogen en de samenwerking tussen diverse medewerkers te bevorderen.

Bij de Stad en het OCMW is er reeds een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, kortgeschoolde en langer geschoolde medewerkers en tussen jonge en oudere medewerkers. Maar voor medewerkers van buitenlandse herkomst of met een arbeidsbeperking zijn er wel nog streefcijfers nodig. 30 Procent van de nieuwe medewerkers van de Stad Gent en OCMW Gent moet tegen 2020 van buitenlandse herkomst zijn en minstens 2 procent van alle medewerkers moet uit personen met een beperking bestaan.

Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid: ”Diversiteit op de werkvloer is een opdracht voor iedereen: het beleid, het management, de leidinggevenden en de medewerkers. Daarom richt het actieplan zich niet alleen tot de medewerkers en diensten van HR, maar tot alle medewerkers, en tot iedereen die geïnteresseerd is om te werken bij de Stad Gent en het OCMW Gent.”

“Met het actieplan en het formuleren van streefcijfers wordt een belangrijke doelstelling van het anti-discriminatieplan van de Stad Gent aangepakt: het stadspersoneel moet een afspiegeling van de samenleving worden”, zegt Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen.

Het actieplan bestaat uit zo’n 60 verschillende acties om de diversiteit te verhogen en de samenwerking tussen diverse medewerkers te bevorderen. Onder meer door het aanbieden van  vormingen of met sensibiliseringacties. Zo konden medewerkers op de Dag Tegen Racisme bijvoorbeeld naar een filmvoorstelling van 'Hidden Figures'. Op donderdag 30 maart neemt de Stad en het OCMW deel aan DUOday, waarbij werkzoekenden met een arbeidshandicap één dag meelopen met een medewerker van de organisatie.

Voor alle nieuwe medewerkers binnen verschillende diensten wordt een buddysysteem opgezet. Hierbij treedt een ervaren collega op als mentor of als peter of meter voor een nieuwe collega. Nieuwe leidinggevenden krijgen een opleiding over het omgaan met diversiteit binnen hun teams. Beide organisaties ontwikkelen ook een instrument om oudere werknemers hun kennis en ervaring te kunnen doorgeven aan anderen.

Om het streefcijfer te behalen, gaat de Stad en het OCMW het bereik voor de vacatures verruimen. Zo organiseren de Stad en het OCMW nu al wijkgerichte jobbeurzen. Daarnaast werken de Stad en het OCMW nauw samen voor hun rekrutering en selectie met gespecialiseerde partners, zoals VDAB-Eminenta, GTB, GOB, UCBO en Unia.

“Per jaar willen we 10 stageplaatsen aanbieden voor hooggeschoolde mensen met een buitenlandse herkomst en voor mensen met een beperking. Met deze werkervaring willen we hen wapenen om te solliciteren en hen meer kansen geven op de arbeidsmarkt”, zegt Martine De Regge.