20 procent van de kleuters uit de regio Mechelen komt geregeld te laat op school of is vaak afwezig. Om daar wat aan te doen, schiepen de scholen Ringeling, een grappig wekkermannetje dat ouders via hun koters probeert te overtuigen van het belang van kleuteronderwijs.

Ringeling en zijn raket werden bedacht door vier onderwijsmensen uit vier verschillende netten, in opdracht van het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen voor het basisonderwijs regio Mechelen (de stad plus Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Zemst). Zij probeerden een manier te vinden om ouders te overtuigen om hun kind naar en op tijd naar school te brengen. Doen ze dat niet, dan dreigt dit de verdere schoolloopbaan van hun kroost te hypothekeren, zeker voor anderstalige kinderen. "Niet alleen het wegblijven op zich is een probleem. Ouders brengen hun kinderen ook vaak naar school wanneer zij er zin in hebben. Dat is niet alleen erg storend voor de leerkrachten, maar de kinderen weten ook niet waarover het gaat, omdat ze een heel stuk hebben gemist", zegt Kristin Van de Kerckhove, zorgcoördinator in de Sint-Pietersschool, een van de 49 deelnemende scholen.

'3...2...1... Ringeling' gaat er volgende week van start. Ouders worden uitgenodigd om elke ochtend aanwezig te zijn op het onthaalmoment en samen met de kinderen te luisteren naar het verhaal van Ringeling. Aspecten als naar school gaan, op tijd komen en op tijd gaan slapen, komen aan bod. De kinderen krijgen na afloop ook een cd met de liedjes mee naar huis. "We hopen dat de kinderen ze vaak opzetten en dat de mama's en papa's meeluisteren. De kinderen moeten we niet overtuigen, de ouders wel", legt Frans De Bie uit.

Blijft nog de groep kleuters die nooit naar school gaat. "Het gaat om 1,9 procent van de 4.929 kleuters", zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez. "Zij worden onder meer door het OCMW en Kind & Gezin aangespoord om hun kind naar school te brengen." De campagne beperkt zich niet tot Mechelen. Het Ringeling-materiaal, onder meer ook prenten en spelletjes, wordt uitgegeven door Plantyn.