Lange droge periodes, en het in werking treden van de overstorten na hevige regenval, zorgden de voorbije weken op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen voor massale vissterfte. “Er moet iets gebeuren om dit in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden”, reageren Vlaams Parlementslid Michèle Hostekint en Iepers gemeenteraadslid Valentijn Despeghel (sp.a). "Het is vijf na twaalf. Dit is dan ook een problematiek die zowel op Vlaams als lokaal niveau moet aangekaart worden."

Bij hevige regen bestaat het gevaar dat gemengde riolen de hoeveelheid water niet aan kunnen. Daarom zijn op bepaalde plaatsen noodoverlopen of overstorten op de riolering gebouwd. “Een goede zaak, zo kan het overtollige water naar een waterloop en vermindert de kans op overstromingen en wateroverlast”, legt Michèle Hostekint uit. “Toch is er ook een heel groot nadeel aan verbonden, en dat is de afgelopen weken in West-Vlaanderen pijnlijk duidelijk geworden: duizenden dode blankvoorns in het Kanaal Roeselare-Leie, een duizendtal dode vissen in het Ieperleekanaal, en ook in Vleteren en Tielt was er vissterfte. Telkens bleken overstorten de vermoedelijke oorzaak. Droge periodes zorgen ervoor dat afval en slib in de afvoerbuizen blijven hangen. Stortregens sleuren het bezonken slib mee, en samen met de verontreinigende stoffen van het ongezuiverde water uit de overstort, veroorzaakt dat omgewoelde slib een drastische daling van het zuurstofgehalte in het water.”

Overstorten vormen een kwetsbaar punt voor de West-Vlaamse wateren. “De waterkwaliteit van onze waterlopen is fel verbeterd, maar tegelijk zorgen sommige overstorten ervoor dat de fauna en flora bijzonder kwetsbaar zijn wanneer de overstorten in werking treden", legt Valentijn Despeghel uit.

“Het is vijf na twaalf. Het probleem van de overstorten moet aangekaart worden. In Ieper zal deze problematiek alvast besproken worden op de gemeenteraad van september,” geeft Valentijn Despeghel aan. Het raadslid wil dat de meerderheid onderzoekt hoe op korte termijn het ontslibben van 2 bestaande kleine bufferbekkens gelegen langs de Zwaanhofbeek de problemen kan beperken, en hoe op lange termijn de aanleg van een gloednieuw bufferbekken het overtollige water van de Zwaanhofbeek kan opvangen, waardoor het onmogelijk is dat er nog vuil water in het Ieperleekanaal terecht komt.

Er moet iets gebeuren om massale vissterfte door overstorten in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. “Ik zal er alles aan doen om de problematiek rond de overstorten en de plotse verontreiniging op de agenda te krijgen in het Vlaams Parlement", besluit Michéle Hostekint.