Onder het viaduct van de B401 in Ledeberg, aan het park tussen de Hundelgemsesteenweg en de spoorweg, bouwt de Stad Gent een buurtsporthal. De opening is voorzien in 2021.

De vraag naar een buurtsporthal in Ledeberg leeft al meer dan tien jaar. In functie van het programma van eisen werden sindsdien tal van locaties onderzocht.

“In de ruimte onder het viaduct van de B401 (fly-over) zagen we een opportuniteit om de buurtsporthal te realiseren, als deel van een totale opwaardering van de huidige situatie onder het viaduct,” zegt schepen van Sport Resul Tapmaz. “De bestaande oppervlakte van het park wordt maximaal behouden.”

De totale oppervlakte van de buurtsporthal zal 1303 vierkante meter bedragen, met 884 vierkante meter sportvloer en een verbruikszaal van 100 vierkante meter. De sporthal, in passiefbouw, zal ruimte bieden voor onder meer volleybal, basketbal, badminton en recreatief zaal- en minivoetbal. Er worden 80 parkeerplaatsen voorzien voor sporters en buurtbewoners. De werken kunnen starten na de zomer van 2019, wanneer de huidige concessie op de grond onder de viaduct is afgelopen. In 2021 zal de sporthal haar deuren openen.

Een sporthal van en voor de buurt

In een systeem van gedeeld gebruik komt de sporthal ter beschikking van zowel buurtbewoners, scholen uit de omgeving, als lokaal verankerde clubs. Het doel is om sporten zo laagdrempelig mogelijk te maken, ook voor de meest kwetsbare buurtbewoners. Via een samenwerking met een buurtpartner wil de Stad Gent buurtbewoners stimuleren om het beheer en het aanbod in de sporthal mee te helpen voorzien.

Focus op buurtsport

De Stad Gent investeert in het ontwikkelen van buurtsportinfrastructuur en een laagdrempelig wijkgericht sportaanbod. De laatste 4 jaar werden meer dan 100 kleine sportzones gerealiseerd in de Gentse wijken. De Stad Gent plant daarnaast 3 buurtsporthallen: op de Tondeliersite (2018), aan de Oude dokken (2019) en in Ledeberg (2021).

"Mensen sporten vaker flexibel en dicht bij huis. Aanbod en infrastructuur moeten volgen, en dat doen we ook. Stad Gent investeert deze bestuursperiode meer dan 15.000.000 euro in buurtsportinfrastructuur en laagdrempelig sportaanbod in de wijken," aldus Tapmaz.


Het volledige persbericht vindt u hier