Het Masterplan Mechelen Mobiel omvat grote werkzaamheden om de mobiliteit en leefbaarheid van onze stad te verbeteren. Het plan omvat het doortrekken van de R6, een weg- en spoorverbinding of bypass die Mechelen-Zuid rechtstreeks verbindt met de grote Arsenaalsite aan de zuidoostelijke zijde van de binnenstad en de omvorming van de vesten tot groene boulevards.

[image]
De Vlaamse regering tekende in 2002 een 'Strategisch concept' uit om het Arsenaalgebied aan de zuidoost zijde van de Mechelse binnenstad en het station te herontwikkelen.

Het gebied omvat de Centrale Werkplaatsen van de NMBS, het station, het bedrijvenpark Ragheno, de overslagterminal Dryport Muizen en het gebied Douaneplein aan de N15.

De kern van dit concept is de aanleg van een spoorwegbypass met bijbehorende perrons. Een wegverbinding wordt aangelegd langs de sporen. Ze is een aftakking van de Postzegellaan ten westen van de Coloma-wijk tot aan de N15 ten noorden van het Douaneplein aan de Nekker.

De verbinding is een grote ingreep voor Mechelen, de bypass zal de vesten en de stationsomgeving ontlasten, de Arsenaalsite bereikbaar maken en de overslagterminal Dryport Muizen ontsluiten.

Het project is vrij complex. Niet minder dan 4 hindernissen moeten overbrugd worden: de Leuvense Vaart, Leuvensesteenweg, Dijle en de spoorweg.

‘De bedoeling is ook dat het Arsenaalgebied een economische groeipool kan worden, met ruimte voor ondernemen en extra jobs. Momenteel werken er 1.400 mensen op de Centrale Werkplaatsen, maar in dit gebied kunnen gemakkelijk 10.000 mensen tewerkgesteld worden’, zegt Caroline Gennez, de Mechelse schepen van Economie.

Een milieueffectenrapportstudie moet in het najaar beginnen. In 2008 zouden we moeten starten met de doortrekking van de R6, de weg van Mechelen-Noord tot aan de Mechelse Veilingen in Sint-Katelijne-Waver, tot in Putte. Na de ingebruikname van de bypasses, gepland voor 2011, kan de heraanleg van de vesten beginnen tot groene boulevards beginnen.