Sinds 2014 bouwt schepen van Sport Resul Tapmaz aan een voetbalmodel waarin samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende Gentse veldvoetbalclubs centraal staan. Op de Gemeenteraad van 22 mei 2017 werd de voetbalvisie goedgekeurd door alle raadsleden, over de verschillende fracties heen. Met het masterplan maken de Sportdienst en Voetbal in de stad vzw het bilan op van het werk dat de afgelopen twee jaar is verricht en kijken ze vooral ook naar de uitdagingen voor de toekomst. Resul Tapmaz wil de nota aangrijpen om zijn model te promoten en gaat in gesprek met de Belgische Voetbalbond en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.

De Gentse veldvoetbalclubs tellen samen zo’n 5000 leden. Meer dan 3000 jongeren zijn door het spelletje bezeten. Met nog eens 850 futsal-spelers en ongeveer 3500 minivoetbalspelers mag het duidelijk zijn: voetbal is razend populair bij jong en oud. De nota brengt dit voetballandschap scherp in beeld en staat stil bij de voornaamste evoluties die zich de komende jaren aandienen.

Schepen van Sport en voorzitter van Voetbal in de Stad vzw, Resul Tapmaz: 'De bevolkingsgroei stelt Gent voor uitdagingen op het vlak van capaciteit van voetbalinfrastructuur en -omkadering. De diversiteit in de samenleving stelt nieuwe eisen aan clubbesturen, trainers en jeugdcoördinatoren. Nieuwe groepen – meisjes, g-sporters, senioren – dienen zich aan terwijl  anderen worden geconfronteerd met drempels die hen beletten om volwaardig te participeren. Om dit alles te faciliteren komt Stad Gent met een masterplan om het voetbal in Gent te versterken en verbreden.'

Daarbij staat het adagium 'voetbal heeft méér dan twee doelen' voorop. Voetbal draait om winnen, maar het is bij uitstek ook een middel om mensen en vooral jongeren samen te brengen, hen een gevoel van eigenwaarde te geven en hen sterker te maken. Die ambitie wil de Stad verder waarmaken doorheen vier speerpunten:

Voetbal is plezier
Iedere Gentenaar die wil voetballen moet dat op zijn of haar niveau kunnen doen in de best mogelijke omstandigheden. Clubs moeten een kwaliteitsvolle omkadering kunnen aanbieden: er wordt ingezet op de verbetering van de structuur van de Gentse voetbalverenigingen door de  klemtoon te leggen op goed opgeleide en gekwalificeerde jeugdtrainers, op sterkere besturen, kwalitatieve vrijwilligerswerking, ouderparticipatie en transparante boekhouding.
Clubs moeten kunnen spelen in een kwaliteitsvolle infrastructuur. Daartoe zijn investeringen in nieuwe en bestaande kunstgrasvelden noodzakelijk, ook al om de wachtlijsten bij een aantal clubs te kunnen wegwerken.

Voetbal verbindt
In de communitywerking van KAA Gent, Voetbal in de stad vzw, slaan de Stad en KAA Gent de handen in elkaar om via het voetbal Gentenaars dichter bij elkaar te brengen en maatschappelijke meerwaarde te creëren. De communitywerking zet buurtgerichte sociale projecten rond gezondheid en bewegen op, moedigt voetbalclubs, scholen en buurtorganisaties aan om samen te werken en bevordert een positieve supporterscultuur waarin respect, diversiteit en gelijke kansen voorop staan.

Voetbal is voor iedereen
Elke Gentenaar moet de kans krijgen om te voetballen. Voor een aantal groepen is dat nog steeds onvoldoende het geval. Om de diversiteit binnen het voetbal te vergroten, kiest de Stad  om expliciet in te zetten op jeugdsport en G-sport en om wandelvoetbal (voor senioren) en vrouwenvoetbal te stimuleren. Clubs worden aangemoedigd om  de UiTPAS in te voeren zodat ook de financiële drempel wordt verlaagd.

Voetbal is winnen
Het Elk Talent Telt-model dat in Gent tot stand is gekomen is uniek in België. Via dit partnerschap versterken topsport en breedtesport elkaar en vullen ze elkaar aan. Doordat zo goed als alle veldvoetbalclubs zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband kan in Gent op termijn een piramidestructuur worden ontwikkeld met zowel sportieve als maatschappelijke voordelen: het opleiden van topsporters en het aanbieden van breedtesport gaan hand in hand. Elk Gentse jongere krijgt de kans te voetballen op zijn/haar niveau en de mogelijkheid om zijn/haar talenten maximaal te ontplooien.

Lees hier de volledige visienota.