Vanaf 2009 moeten zorgbehoevenden maar een beperkt aantal uren zorg betalen. Als mensen meer uren zorg nodig hebben, moeten ze niet meer betalen. De maximumfactuur zorg is een feit.

Zorgbehoevende mensen kampen niet enkel met torenhoge medische facturen, maar gaan ook gebukt onder hoge niet-medische kosten. Het geldt voor schoonmaakhulp in huis. Ook voor andere hulp in het huishouden zoals koken, boodschappen doen, enz. Mensen kunnen er ook gebruik van maken voor het aanpassen van hun woning of als ze moeten worden opgenomen in een dagcentrum. Tot nu toe betaalden zorgbehoevenden voor elk uur zorg. Daar komt nu verandering in met het nieuwe thuiszorgdecreet. Dankzij sp.a is daarin de maximumfactuur voor de zorg opgenomen.

Caroline Gennez: “Zieke mensen hebben het financieel al zwaar genoeg. De ziekenhuisfacturen stromen binnen en velen kunnen nog amper hun hoofd boven water houden. De Vlaamse regering gaat daarom een bovengrens bepalen waarboven men niet meer zal moeten betalen voor de zorg. Zo willen we het financieel leefbaar houden voor mensen die een bepaalde periode veel thuiszorgdiensten nodig hebben. ”

Voor de persoonlijke bijdrage voor de uren zorg die zorgbehoevenden wél moet betalen, houden thuiszorgdiensten voortaan rekening met de financiële draagkracht van de mensen.

Vlaams parlementslid Elke Roex: “Eenzelfde tarief voor iedereen is verleden tijd. Voortaan betalen mensen voor hun zorg op basis van hun inkomen en hun gezinssituatie. De sterkste schouders dragen de grootste lasten. “

Vandaag werken al een aantal diensten met een zogenaamde ‘sociale tarifiëring’. Het nieuwe decreet verplicht nu alle diensten om zo’n sociale tarifiering toe te passen.