De sp.a-afdelingen van Zoersel, Malle en Zandhoven organiseerden donderdag een debat in De Kapel rond openbaar vervoer en alternatieven voor de op 1 mei 2015 afgeschafte belbus. Veel bewoners uit zorginstellingen kwamen luisteren.

Zij waren op 1 mei de grootste slachtoffers toen de belbus verdween. Zo gebruikten de bewoners van Monnikenheide in Zoersel de belbus om op hun werkplek te geraken. Ook bezoekers van het Revalidatiecentrum Pulderbos geraakten plots niet meer ter bestemming. Bij panelleden als Zoersels OCMW-voorzitter Katrien Schryvers (CD&V) en Zandhovens OCMW-voorzitter Mieke Maes (CD&V) klonk er begrip voor de beslissing van De Lijn om onder besparingsdruk van de Vlaamse regering de onrendabele belbus af te schaffen. Maar dat dit gebeurde zonder beschikbaar alternatief blijven ze totaal onaanvaardbaar vinden. Overige panelleden waren OCMW-voorzitter Wouter Patho (N-VA) van Malle, directeur Johan Vermeeren van Monnikenheide en Vlaams parlementslid Jan Bertels (s.pa).

De provincie deed een projectoproep voor een alternatief, en in overleg met de zorginstellingen én de betrokken gemeenten resulteerde dit in het project MaZoeZa, dat normaal in maart moet opstarten. Zowel Handicar, de Minder Mobielen Centrale als de eigen busjes van de zorginstellingen zullen ingeschakeld worden. Monnikenheide alleen al heeft bijvoorbeeld vier eigen busjes, die een deel van de dag stilstaan nu.

 

Reserveren

Het is de bedoeling dat mensen met 'vervoersarmoede' net zoals bij de belbus op afroep een busrit kunnen reserveren. Streeftermijn is dat er ten laatste twee dagen op voorhand gereserveerd moet worden. Handicar zal de dispatching verzorgen en is het centraal aanspreekpunt. MaZoeZa wordt een aanvullend vervoerssysteem op de bestaande assen van De Lijn.

Niet enkel bewoners van de zorginstellingen, maar ook de bezoekers die niet ter plaatse geraken, zullen er beroep op kunnen doen.

Bron: Gazet Van Antwerpen