Intussen is bekend dat sp.a-voorzitter en Mechels schepen Caroline Gennez de Antwerpse Kamerlijst zal trekken voor de verkiezingen van 13 juni. Daarnaast wordt Mechelen op de sp.a-Kamerlijst ook vertegenwoordigd door nieuwkomer Johan De Vleeshouwer, die de vierde plaats bij de opvolgers voor zijn rekening neemt.

Johan De Vleeshouwer heeft als 26-jarige al de nodige politieke ervaring opgedaan. Deze jonge Mechelaar is immers de lokale voorzitter en nationaal bestuurslid van Animo, de jongerenbeweging van sp.a. Daarnaast maakt hij deel uit van het Mechelse partijbestuur en sinds kort ook van de Raad van Bestuur van de Mechelse Goedkope Woningen (MGW). “Binnen de MGW ben ik grote voorstander van de uitbreiding van het sociaal verhuurkantoor. Ik pleit zowel voor de renovatie van het bestaande patrimonium als voor meer aangepaste woningen voor ouderen in nieuwbouwprojecten”, verklaart Johan De Vleeshouwer.

Als licentiaat in de sociologie en beleidsmedewerker ouderenzorg bij de Vlaamse overheid, is Johan De Vleeshouwer op professioneel vlak dagelijks bezig met sociaal beleid. De jonge Mechelaar heeft zich ook jarenlang geëngageerd als jeugdleider en zet zich in voor thema’s die jongeren aanbelangen. Hij concentreert zich in deze campagne op het aanpakken van de (jongeren)werkloosheid, kinderarmoede en de versteviging van het wettelijk pensioen. “Het is onaanvaardbaar dat jongeren geen enkele zekerheid hebben. Vandaag niet, aangezien zo’n 105.000 jongeren anno 2010 geen werk hebben. Maar ook in de toekomst niet, want jongeren hebben geen vooruitzicht op een degelijk pensioen. De volgende regering moet maximaal inzetten op werkgelegenheid, onder meer via goed uitgewerkte (jongeren)banenplannen en de versteviging van de wettelijk pensioenpijler. Ook kinderarmoede moet de wereld uit. Het kan niet zijn dat 17% van de kinderen opgroeit in een arm gezin. Hier worden de kiemen gelegd voor grotere sociale, culturele en economische ongelijkheden in onze samenleving”, besluit Johan De Vleeshouwer.