87 procent van de mensen die in een Mechels bedrijf werken, komt met de auto naar het werk. Eric Kessels en Caroline Gennez hopen dat de vlotte bereikbaarheid, een van de economische troeven van de stad, geen zwakte wordt.

Om te weten hoe Mechelen de economie kan versterken en nieuwe bedrijven kan aantrekken, laat de stad een uitgebreid economisch rapport opmaken door het studiebureau Buck Consultants International. 1.700 bedrijven werden aangeschreven om deel te nemen aan een enquête, tien procent heeft hierop gereageerd. Daarnaast werden alle sociale partners bij het onderzoek betrokken. 'Dit geeft een representatief beeld van de situatie', zegt Roeland Hellemans van het onderzoeksbureau.

Over het algemeen genomen mag Mechelen best tevreden zijn. 'De centrale ligging en de vlotte bereikbaarheid met de wagen zijn absolute troeven', zegt schepen van locale Economie Caroline Gennez (sp.a). 'Daarnaast blijken ook de relatief goedkope vastgoedmarkt, de goede telecomvoorzieningen en de diversiteit aan sectoren een pluspunt. 82 procent van de ondervraagde bedrijven zou overigens opnieuw voor Mechelen kiezen als zij opnieuw zouden beginnen.'

Waar het vooral aan ontbreekt in Mechelen, is ambitie en mensen die een ondernemersvriendelijk klimaat stimuleren.

Opmerkelijke vaststelling: slechts elf procent van de werknemers kiest voor een ander transportmiddel dan de wagen om naar het werk te komen. 28 procent heeft een bedrijfswagen, 59 procent komt met de eigen wagen. 'Hier is een mentaliteitswijziging nodig', zegt Gennez. 'Maar daarnaast moeten we ons ook afvragen hoe we het aanbod van het openbaar vervoer bijvoorbeeld kunnen verbeteren.'

'Helemaal mee eens', zegt Eric Kessels, voorzitter van Voka. 'De hele studie ligt in de lijn van ons eigen onderzoek. Wij pleiten voor twee sporen in het verhaal van de bereikbaarheid. Een degelijk openbaar vervoer en industrieterreinen die goed bereikbaar zijn, ook voor wie in ploegen werkt. Maar daarnaast ook investeren in een goede infrastructuur voor de auto's. Veel problemen kunnen al worden voorkomen met een goede oost-west-verbinding, het doortrekken van de R6 en goede op- en afritten van de autostrades.'