Op voorstel van schepen van Onderwijs en Jeugd Caroline Gennez besliste het Mechelse Stadsbestuur om extra te investeren in sport- en spelmateriaal en vijf nieuwe onderwijsprojecten te ondersteunen.

“We willen dat in onze stad iedereen meetelt, dat iedereen evenveel kansen krijgt in ons onderwijs. De kinderen en jongeren zullen, binnen enkele jaren, bepalen hoe onze samenleving eruit ziet. Daarom nemen we al deze initiatieven, want investeren in jongeren, is investeren in de toekomst van iedereen”, zegt Caroline Gennez.

18.000 euro extra voor sport- en spelmateriaal
De stad Mechelen zal 18.000 euro extra investeren voor de aankoop van spel-, sport- en educatief materiaal voor de voor- en naschoolse kinderopvang in het basisonderwijs. Deze extra investering kadert in het project ‘naschoolse kinderopvang en huiswerkbegeleiding binnen de brede school’ in het kader van het lokaal flankerend onderwijsbeleid.

“Het project ‘naschoolse kinderopvang en huiswerkbegeleiding binnen de brede school’ heeft verschillende doelstellingen. Eerst en vooral wil het meer kinderen begeleiden met het huiswerk na de schooluren. Tegelijkertijd zorgt het voor een betere afstemming tussen de verschillende bestaande huiswerkinitiatieven en biedt het pedagogische vorming aan voor de begeleiders. Tot slot wil de stad via dit project de scholen aanzetten tot een kritische analyse en optimalisatie van hun huiswerkbeleid”, aldus Caroline Gennez.

Vijf nieuwe onderwijsprojecten
De stad gaf vandaag ook haar goedkeuring voor de ondersteuning van vijf nieuwe projecten in het kader van het flankerend onderwijsbeleid. Dit beleid is gericht op een breed net- en sectoroverschrijdend overleg, gelijke onderwijskansen als rode draad, het ontwikkelen van een Mechelse onderwijsmonitor en de promotie van Mechelen als onderwijs- en studentenstad. Bovendien bevordert de stad zo de doorstroming van jongeren van het secundair onderwijs naar het niet-leerplichtonderwijs en de arbeidsmarkt.

“In totaal ondersteunen we vijf nieuwe projecten. Originele en nuttige projecten voor een totaalbedrag van 4.190 euro”, besluit Gennez.

De Nieuwe Mechelse wetenschapper 2009
Met dit project willen we de jongeren van de Mechelse scholen en omstreken warm maken voor wiskunde en wetenschappen. Het project gaat door op 4 halve dagen. Per halve dag gaan de leerlingen aan de slag met wetenschappelijk materiaal. Al doende ontdekken ze hoe leuk wiskunde en wetenschappen kunnen zijn! Zij maken namelijk al een belangrijke studiekeuze op het einde van het tweede jaar. Door hen op een speelse en creatieve manier in contact te brengen met wetenschappen willen we hen overtuigen om te kiezen voor wetenschappen en techniek! Dit project staat open voor alle leerlingen van de Mechelse scholen en omstreken uit het tweede jaar van het secundair onderwijs. Het is voor hen ook een eerste kennismaking met de hogeschool. Ze worden ontvangen in de aula en heel het gebeuren speelt zich af op de campus.
De stad Mechelen investeert 750 euro.

Mediageletterdheid: 150 kinderen en jongeren 2 uur trainen in mediageletterdheid en kansen geven om te publiceren op www.supo.be en in MONK.

Mediageletterdheid is de capaciteit om de media te gebruiken, te begrijpen en ze op kritische wijze te beoordelen. Vooral voor jonge mediagebruikers is het internet de eerste en belangrijkste informatiebron. De kennis die nodig is om het internet te gebruiken, wordt voornamelijk doorgegeven binnen vriendengroepen en in mindere mate door ouders en bijna nooit door scholen. Met dit project willen we kinderen en jongeren van alle leeftijden en uit alle types onderwijs de kans geven 'mediageletterd' te worden  en zelfverzekerde mediagebruikers te zijn. Jongeren die in staat zijn om te communiceren en een oordeel te ontwikkelen, verhogen ook hun kansen op de arbeidsmarkt. We willen de deelnemende jongeren kansen geven hun ideeën te publiceren op www.supo.be, een online magazine voor en door jongeren in Mechelen. 
De stad Mechelen investeert 1000 euro

Kijk=Even
Het doel is om kinderen uit het vierde en vijfde leerjaar van vijf basisscholen uit Mechelen onder begeleiding van studenten doelgericht te laten experimenteren met allerlei multimediamaterialen (fototoestellen, camera's, PC, software gericht op media,…).  Deze kinderen worden in kleine groepjes door duo's studenten van het eerste jaar van de opleiding begeleid (onder leiding van hun docenten).
De stad Mechelen investeert 440 euro

De Watt?mobiel
De Watt?Mobiel is een bakfiets die een heleboel wetenschappelijke attributen herbergt. Zo is hij voorzien van zonnepaneeltjes, een windmolentje, batterijen die opgeladen worden door de fietser,... maw hij voorziet in eigen energiebehoefte! Hierdoor krijgt dit project ook vele mogelijkheden binnen de hedendaagse milieu-problematiek en stimuleert het leerlingen om een hogere studie in de wetenschappen aan te vatten.  De WattMobiel kan ook uitgeleend worden aan scholen. Door het gebruik van dit herkenbare en 'groene' attribuut worden zowel de wetenschappen als de stad Mechelen in een aantrekkelijk daglicht geplaatst.
De stad Mechelen investeert 1000 euro

De duurzaamste student van Mechelen
Het project beoogt in het algemeen een betere bewustwording rond duurzaamheid en het aan jonge mensen duidelijk maken dat zeker 'menselijke' thema's als duurzaamheid een belangrijk onderdeel vormen in de studies en het beroep van technisch hoger opgeleiden. Een kwis werd ontwikkeld met theoretische en praktische proeven rond het thema duurzaamheid. Deze kwis werd zowel op technisch als op inhoudelijk vlak volledig uitgewerkt en al het noodzakelijke materiaal (zoals bv. een geluidsinstallatie en een elektronisch clickersysteem voor de registratie van antwoorden) kan door verenigingen (zoals jeugdbewegingen) worden uitgeleend. Het geheel wordt bovendien ondersteund door een website. Vanuit het thema duurzaamheid willen we alle leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs van de regio Mechelen op een ludieke manier kennis laten maken met deze thematiek. Dit kan bij hen een positiever beeld creëren van wetenschappelijk-technische studies en hen zo mee aanmoedigen om deze studies in het hoger onderwijs aan te vatten. Daarnaast biedt het project ook een kans op bijkomende uitstraling voor Mechelen als onderwijs- en studentenstad
De stad Mechelen investeert 1000 euro