De werkloosheidscijfers van de regio Mechelen blijven de invloed van de economische crisis ondervinden.

Vooral de categorieën tussen 1 en 2 jaar werkloos (+53,4%), schoolverlaters (+41,2%), jongeren tot 25 jaar (+40.6%), mannen (+37,8%) en middengeschoold (+33,7%) zijn zwaar getroffen categorieën in vergelijking met een jaar voorheen. Ook het aantal vacatures in de regio Mechelen (-30%) alsook het aantal uitzendopdrachten (-39%) lopen sterk achterop in vergelijking met vorig jaar. “Vooral de sterke toename van het aantal werkloze schoolverlaters en jongeren toont aan hoe moeilijk het vandaag geworden is om een job te vinden. Zelfs de werkloosheid bij de hooggeschoolden is een derde hoger dan vorig jaar. Het is dan ook heel belangrijk om daadkrachtig de crisis te bestrijden met slimme investeringen en werklozen op te leiden en te begeleiden naar een passende job.”, zegt RESOC-voorzitter en Mechels schepen van werk en economie, Caroline Gennez.

In oktober bedroeg de werkloosheid in de regio Mechelen 6,99%. Door de daling van 2,6% op maandbasis wordt wel opnieuw onder de grens van 7% werkloosheidsgraad uitgekomen wat geleden was sinds juni van dit jaar. Het is wel nog steeds een kwart hoger (25,9%) in vergelijking met een jaar geleden. De werkloosheidsgraad in de regio blijft daarmee lager dan deze in Vlaanderen (7,2%), waar de werkloosheid daalde met 3,4% op maandbasis. Deze daling doet zich echter niet in dezelfde mate voor in de stad Mechelen, waar de werkloosheid op maandbasis slechts met 0,2% afnam om een werkloosheidsgraad te halen van 9,88%. Ten opzichte van vorig jaar oktober is dit met een toename van 23,4% bijna een kwart hoger voor de stad Mechelen. Concreet betekent het dat 10.433 mensen (+2.148 tov vorig jaar) in de regio op zoek zijn naar een job, waarvan er 3.631 (+688 tov vorig jaar) in de stad Mechelen wonen.


Slecht nieuws dus, maar er wordt niet bij de pakken neergezeten. “De regio Mechelen blijft een economische toplocatie. De overheidsinvesteringen in onze regio moeten dit verder versterken. Ook de goede werking van het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité is hierbij van groot belang. Met het streekpact werden concrete engagementen genomen om onze economie op lange termijn te versterken en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Het BIAS-project, een samenwerking tussen de VDAB en RESOC Mechelen is hiervan zeker een goed voorbeeld. Het project voorziet in de intensieve begeleiding van een aantal jongeren naar een opleiding of job op maat. Niet elke jongere maakt de juiste keuze als het op zijn of haar opleiding of toekomstig beroep aankomt. Ze hebben af te rekenen met groepsdruk of moeten op een voor hen te vroeg moment de knoop doorhakken. Vaak worden jongeren door hun ouders ook naar een bepaalde opleiding geduwd met oog op een latere job, hoewel die job hen niet ligt. Dat leidt tot demotivatie. Om zulke jongeren een juistere richting te wijzen, werd het BIAS-project uitgewerkt.”, zegt Caroline Gennez.


“De aanhoudende hoge werkloosheidcijfers als gevolg van de economische en financiële crisis is uiteraard geen goed nieuws. Ook het aantal vacatures en uitzendopdrachten, een belangrijke voorlopende indicator van het arbeidsmarktbeleid, zijn vandaag in onze regio nog op een veel te laag niveau om voor een positieve omslag te zorgen. Zo steeg het aantal vacatures in de stad Mechelen met 13,9% op maandbasis, doch ze zijn nog steeds 26% lager dan vorig jaar. In de regio Mechelen daalde het aantal vacatures op maandbasis nog met 6%. Het aantal uitzendopdrachten steeg in de regio wel met 26,6% in vergelijking met vorige maand. We mogen deze economische crisis dan ook niet zomaar ondergaan. Dat kan als we slim investeren in de jobs van morgen. Investeren in een energiezuinige economie, met zinvol werk en duurzame koopkracht en met kansen voor iedereen om zijn talenten te ontwikkelen. Mensen aan een job helpen blijft onze topprioriteit”, besluit Caroline Gennez.