Ter gelegenheid van 11 november, Wapenstilstand, eert en herdenkt Mechelen de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en deze van alle andere oorlogen in de wereld. Op al haar begraafplaatsen richtte de stad Oud-strijdersmonumenten op. Enkel op de begraafplaats van Muizen ontbrak nog zo’n monument.

“Op de symbolische dag van 11 november zullen we nu ook in Muizen het monument ter ere van de Oud-strijders inhuldigen, zodat we hen ook hier waardig kunnen herdenken”, aldus schepen bevoegd voor Begraafplaatsen Rita Janssens.

Op 4 september van dit jaar, was het precies 65 jaar geleden dat Mechelen bevrijd werd na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens en na de bevrijding vielen er meer dan 500 burgerslachtoffers in de Dijlestad.

Op de Mechelse begraafplaats kregen de slachtoffers van de bombardementen, tijdens de zomer van 1944, een gedenkweide die nadien tot landschapsmonument werd omgevormd. .) De vele burgerslachtoffers die vermist werden tijdens de oorlogen kregen dit jaar een monument uit eerbetoon.

Het kerkhof van Hombeek beschikt over een Oud-strijdersperk. Het, als monument beschermde, kerkhof van Leest heeft dan weer een Oud-strijdersmonument. De kerkhoven van Heffen en Walem hebben een gedenkplaat om slachtoffers van de verschillende oorlogen te herdenken. Enkel het kerkhof van Muizen beschikte nog niet over een monument ter ere en nagedachtenis van de Oud-strijders en oorlogsslachtoffers.

“Meer dan 200 Oud-strijders zijn begraven op de begraafplaats van Muizen. Een aantal onder hen ligt er begraven in een grafconcessie. Die graven blijven bestaan zolang de concessie bestaat. Maar de meeste Oud-strijders liggen in een gratis graf. Sommige van die graven worden jammer genoeg niet meer onderhouden. Enkele nabestaanden hebben  gevraagd om de graven teniet te doen omdat zij te oud zijn om de grafzerken te kuisen. De stad is op die vraag ingegaan en heeft besloten om begin 2010 al die gratis graven weg te doen. Mechelen wil haar Oud-strijders niet vergeten en heeft daarom besloten om een monument op te richten als huldebetoon aan al die Oud-strijders.”, zegt schepen bevoegd voor Begraafplaatsen Rita Janssens.

De heer De Vos, voorzitter van de Oud-strijdersvereniging is zeer tevreden met de plaatsing van het monument als eerbetoon voor alle oorlogsslachtoffers. “Zulke monumenten zorgen ervoor dat niemand de oorlogen ooit vergeet.”