Nog dit jaar laat het stadsbestuur aanvatten met de uitvoering van energiescans bij ruim zevenhonderd Mechelse huishoudens. Het project is een van de initiatieven van Mechelen om zijn bijdrage te leveren met het oog op het bekomen van een beter klimaat.

Het stadsbestuur wil de verantwoordelijkheid opnemen om Mechelen om te vormen naar een meer ecologische en energiebewuste stad. Die intentie uit zich alvast in drie concrete projecten. Zo wil Mechelen nog dit jaar laten aanvangen met de uitvoering van huishoudelijke energiescans bij welgeteld 711 Mechelse gezinnen, welgeteld twee procent van de huishoudens. "Een inventarisatie van het energiebruik in de woning moet deze gezinnen rationeler met energie doen omspringen", geeft schepen van Energie Caroline Gennez (sp.a-Spirit) aan. Daarnaast verbindt Mechelen zich ertoe om deel te nemen aan het project Klimaatwijken van de provincie en de Bond Beter Leefmilieu. In deze wedstrijd die aanvangt op

1 november worden groepen gezinnen uitgedaagd om in zes maanden tijd hun energieverbruik met acht procent te laten dalen. Tot slot tekent Mechelen ook in voor het integraal energieproject Klimaat op Maat. Dat helpt groepen mensen uit sociale woonwijken en mensen die gebruikmaken van budgetbegeleiding energie te besparen.