In vergelijking met twee jaar geleden is de Mechelaar heel wat trotser op zijn stad. Dat blijkt uit de vernieuwde stadsmonitor, die de leefbaarheid en duurzaamheid in kaart brengt. 550 Mechelaars beoordeelden hun stad op wonen, veiligheidszorg en cultuur & vrije tijd.

De stadsmonitor, die eind 2004 voor dertien Vlaamse centrumsteden ontwikkeld werd, kreeg in 2006 een update door twee onderzoekscentra van de Universiteit Gent (UG). Daaruit valt positief nieuws te melden, want over alle indicatoren heen is de Mechelaar meer tevreden over zijn stad. 'Nog geen twee jaar geleden waren de Mechelaars over niets tevreden, maar Mechelen heeft heel wat van zijn achterstand ingehaald', zeggen Jo Van Assche en Dominiek Vandewiele. '67 procent is trouwens ook fier op zijn Dijlestad. Een redelijk lage score misschien, maar opvallend is de sterke positieve trend.'

Cultuurparticipatie

Zo is het in Mechelen goed wonen: ruim 75 procent van de inwoners is tevreden over de woonkwaliteit. 'Daaronder vallen voldoende groen, een nette buurt en voldoende haltes van het openbaar vervoer. Waar rond het jaar 2000 nog sprake was van stadsvlucht, wijken nu meer gezinnen in', legt Dominiek uit. Op vlak van integrale veiligheid en verkeersveiligheid speelt het groeiende vertrouwen in de politie, gerecht en pers een belangrijke rol. Als derde topic neemt het culturele leven een niet te vergeten plaats in. 'Daarbij wordt in Mechelen veel aandacht geschonken aan cultuurparticipatie, want maar liefst 75 procent woonde een podiumvoorstelling zoals dans, toneel of ballet bij', vertelt Jo Van Assche. Ondanks het feit dat kinderen niet tot de bevraagde doelgroep behoorden, gaven de oudere respondenten aan dat er nog niet voldoende speelvoorzieningen zijn.

Mechelen Kinderstad heeft blijkbaar toch nog werk aan de winkel. 'Het belangrijkste is dat we onze globale infrastructuur kindvriendelijk maken', zegt schepen van Jeugd Caroline Gennez (SP.A). 'Zo bekijken we bij de opmaak van een nieuw aan te leggen straat naar wat er voor kinderen gerealiseerd kan worden. Hier voorzien we reeds 50.000 euro voor onderzoek', haalt Gennez aan. 'Verder realiseren we een nieuw speelpleintje per jaar, (zoals onlangs op Galgenberg, nvdr.), en werken we ook aan vijf echte speelbossen.'