De werkloosheidscijfers van de regio Mechelen blijven de invloed van de economische crisis ondervinden. Vooral de categorieën tussen 1 en 2 jaar werkloos (+34,8%), mannen (+33,9%), middengeschoold (+33%), minder dan 1 jaar werkloos (+32%), jonger dan 25 jaar (+31,7%) zijn zwaar getroffen categorieën in vergelijking met een jaar voorheen.

Het aantal vacatures alsook het aantal uitzendopdrachten daarentegen begint opnieuw toe te nemen. “Het is nu meer dan ooit belangrijk om daadkrachtig de crisis te bestrijden met slimme investeringen en werklozen op te leiden en te begeleiden naar een passende job.”, zegt RESOC-voorzitter en Mechels schepen van werk en economie, Caroline Gennez.

In juli steeg de werkloosheid in de regio Mechelen tot 7,43%, een stijging van bijna een kwart (21,9%) in vergelijking met een jaar geleden. Nog steeds lager dan de Vlaamse werkloosheidsgraad, maar vooral de stad Mechelen wordt hard getroffen. De werkloosheidsgraad overschreed in juli met 10,12% opnieuw de grens van 10%, wat geleden was sinds september 2006. Concreet betekent dit dat 11.037 mensen (+1.982 en +22% tov vorig jaar) in de regio op zoek zijn naar een job, waarvan er 3.715 (+625  en +20% tov vorig jaar) in de stad Mechelen wonen.

Slecht nieuws dus, maar er wordt niet bij de pakken neergezeten. “De regio Mechelen blijft een economische toplocatie. De overheidsinvesteringen in onze regio moeten dit nog verder versterken. Ook de goede werking van het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité is hierbij van groot belang. Met het streekpact werden concrete engagementen genomen om onze economie op lange termijn te versterken. Het lascentrum is hiervan zeker een goed voorbeeld”, aldus Caroline Gennez.

Een bijkomende troef blijft het talrijke en diverse onderwijsaanbod in de stad en de regio. Ook de massale investeringen in sociale economie voorkomen slechtere cijfers en zullen er mede voor zorgen dat de regio onmiddellijk kan inspelen op een heropleving van de economie.

“De stijging van de werkloosheid als gevolg van de economische crisis is uiteraard geen goed nieuws, maar het aantal vacatures stijgt in onze stad en regio en dit veel sneller dan in de rest van Vlaanderen. Ook het aantal uitzendopdrachten, een belangrijke voorlopende indicator van het arbeidsmarktbeleid, neemt in onze regio weer toe. Een goede regiefunctie moet de vraagzijde nog beter afstemmen op de aanbodzijde om zo snel mogelijk deze vacatures in te vullen en een verdere stijging van de werkloosheid te verminderen. Mensen aan een job helpen blijft onze topprioriteit”, besluit Caroline Gennez.