Rond het jaareinde wordt het Dijlepad doorgetrokken van het Pleintje over de rivier tot aan de Fonteynbrug. De aannemer werd hiervoor reeds aangesteld door de NV Waterwegen en Zeekanaal.

Er was bij de bewoners van de Onze Lieve Vrouwstraat, die met hun tuinen aan de Dijle grenzen, enige ongerustheid gerezen omtrent de veiligheid. De buurtbewoners vreesden dat de verlenging van het Dijlepad een situatie zou creëren waarbij men makkelijk in hun achtertuintjes zou geraken.  Het Mechelse stadsbestuur werkte verschillende maatregelen uit om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de buurtbewoners over het veiligheidsrisico naar aanleiding van de realisatie van het Dijlepad op de rivier.

“We hebben van bij het begin rekening gehouden met deze terechte bezorgdheid van de buurtbewoners. Zo zal het Dijlepad steeds drie meter van de kademuur verwijderd blijven en wordt het op de Dijle vastgehecht met stalen buispalen die in de bedding worden geplaatst. Omwille van de veiligheid wordt het pad ook niet tegen de kaaimuur geplaatst. De muur is immers niet overal even stabiel en zou het binnendringen in de tuinen vergemakkelijken. Door de afstand van drie meter water tussen het pad en de tuinmuren wordt vandalisme en indringing nagenoeg onmogelijk gemaakt. Bovendien is het pad dat op het water ligt lager gelegen dan de tuinen en wordt het afgeboord met een reling. Tenslotte onderzoeken we nog de mogelijkheid om vaste permanente camera's te plaatsen ter hoogte van de toegangen tot het pad.” aldus schepen van Stadsvernieuwing Karel Geys.