Innovative Solutions to Boost Innercity Economy (IStoBIE) is de naam van het samenwerkingsproject tussen de steden Gouda, Amiens, Lille en Mechelen. “Het project voorziet een investering van 1,9 miljoen euro in Mechelen, waarvan de helft gesubsidieerd wordt. Het project loopt van juni 2009 tot december 2013 en zal de economische vitaliteit in onze binnenstad een boost geven”, zegt schepen van Economie  Caroline Gennez.

Vele steden kampen met een gelijkaardige problematiek. Het historische winkelcentrum ondergaat een steeds grotere concurrentie van shoppingcentra. Door de aard van het centrum is parking en autoverkeer ook vaak moeilijk. De winkelaars wil liefst zo dicht mogelijk bij het winkelgebied parkeren, een troef van de grote shoppingcentra.

 

Daarom is het belangrijk om met meerdere steden samen naar oplossingen te zoeken. Mechelen zet hierbij in op ‘recreatief shoppen’, een mix van shoppen en cultuur.

 

Met dit project toetsen we ook oplossingen voor de heropleving van de winkelstraten met acties in andere steden. Tevens wil de stad Mechelen leren van andere steden hoe ze beter kan omgaan met de verkeers- en parkeerproblematiek. De partnersteden zullen daarom ook workshops organiseren met specialisten uit de verschillende steden om een kruisbestuiving tussen de partnersteden te bekomen.

 

“Het Mechelse luik omvat nieuwe investeringen in het winkelcentrum met een innovatieve proeftuin voor handel en horeca (550.000 euro), de aanleg van de museumas Hoogstraat-Ganzendries-Korenmarkt (200.000 euro), het lichtplan (100.000 euro), spelprikkels (150.000 euro), groene stapstenen (50.000 euro), extra aandacht voor de zwakke weggebruiker op de aanlooproutes en pleinen (100.000 euro) en het toegankelijk maken van de middeleeuwse gewelfde kelders op Korenmarkt (195.000 euro). De totale kostprijs bedraagt 1.900.000 euro, waarvan bij goedkeuring 950.000 euro wordt gesubsidieerd door Interreg”, aldus Caroline Gennez.

 

Innovatieve proeftuin voor handel en horeca

De idee is om enkele panden op te kopen om na grondige infrastructuurwerken, de verschillende ruimten te benutten als plek waar startende ondernemers hun winkel of horecaconcept kunnen uitproberen en presenteren aan het grote publiek. Deze proeftuin zal samenwerken me:

·      het Media- en Ondernemerschapscentrum: de creatieve ondernemingen kunnen hun producten verkopen in een ruimte van deze proeftuin

·      Oude ambachten (gericht op wonen en interieur) die nood hebben aan een nieuwe ‘design’

·      Kunst: voor kunstenaars is het soms moeilijk om een zaak op te starten zij kunnen een plaats huren in het proeftuinproject

·      Interculturele verenigingen

·      Mechelse onderwijsinstellingen

·      Bestaande initiatieven van Unizo, Syntra, Unaco

 

Binnen het project worden hoofdzakelijk de infrastructuurkosten opgevoerd. De verdere inhoudelijke werking gebeurd in samenwerking met Unizo, Syntra en VDAB.

 

Aanleg van de museumas Hoogstraat-Ganzendries-Korenmarkt (200.000 euro)

Bij de aanleg van deze aanlooproutes wordt de nadruk gelegd op de zwakke weggebruiker met moderne kunst in de openbare ruimte en de nodige accenten die de combinatie trendsetting en historiek benadrukken. Het wordt een aangename wandelroute met aandacht voor talrijke groenelementen.

 

Lichtplan (100.000 euro)

Nieuwe verlichting die past binnen het algemeen verlichtingsplan. Hierbij zullen speciale effecten historische gevels en gebouwen verlichten.

 

Spelprikkels (150.000 euro)

Bij de keuze van hedendaagse kunst in het straatbeeld en het straatmeubilair wordt rekening gehouden met de specifieke identiteit van de straat. Het is de bedoeling dat spel en cultuur hand in hand gaan en beleeft kunnen worden door jong en oud.

 

Groene stapstenen (50.000 euro)

Natuur en groen in de buurt zijn heel belangrijk voor de leefkwaliteit. De verschillende groene oases in de stad (Vrijbroekpark, Kruidtuin,…) worden verbonden door groene stapstenen.

 

Toegankelijk maken van de middeleeuwse gewelfde kelders op Korenmarkt (195.000 euro).

De Korenmarkt is de oudste markt van Mechelen en heeft bijgevolg een bijzondere archeologische waarde. Om de toegang tot de gewelfde kelders te vergemakkelijken wordt een onderhandelingsproces met de eigenaars opgestart met als doel de openstelling – eventueel ondersteund met premies – mogelijk te maken. De kelders kunnen een invulling krijgen als winkel, kunstgalerij, horeca,… Tevens zullen dan de nodige infrastructuurwerken kunnen gebeuren om deze kelders van de straat toegankelijk te maken.

 

“Na het EFRO-project ‘Benedenstad herleeft/d’ is dit opnieuw een enorme impuls voor de Mechelse economie. Het maakt onze stad economisch nog sterker (met op termijn meer tewerkstelling) én tegelijkertijd aangenamer om te wonen en te leven”, besluit Caroline Gennez.