Voortaan is er in Mechelen een agentschap voor sociale economie. Onder impuls van schepen van Werk en Economie Caroline Gennez (sp.a) werd deze week “Oprit W” opgericht. “Met Oprit W willen we kortgeschoolden en langdurig werkzoekenden aan een job helpen.

Het agentschap zal de regierol met betrekking tot sociale economie op zich nemen.” Daarnaast besliste het stadsbestuur om te investeren in een leerwerkplaats voor jongeren uit het deeltijds onderwijs. “Wij voorzien €47.500 toelage voor Levanto, een Antwerpse organisatie die nu ook in Mechelen een leerwerkbedrijf heeft opgestart. Zij zullen jongeren uit het deeltijds onderwijs intensief begeleiden en tewerkstellen om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt.”

De bedoeling van agentschap is om werkgelegenheid te creëren voor doelgroepen die moeilijker aan de bak komen. Caroline Gennez legt uit. “Oprit W staat symbool voor een opstap naar werk. We willen dan ook dat langdurig werkzoekenden op termijn kunnen doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. We werken hiervoor samen met het OCMW en VOSEC, het Vlaams Overleg Sociale Economie. In Mechelen zijn er al heel wat initiatieven rond sociale tewerkstelling en die zullen dankzij Oprit W beter in kaart worden gebracht. Deze zullen eveneens door het agentschap ondersteund worden. We willen daarnaast nieuwe samenwerkingsverbanden tussen sociale partners en privé-bedrijven stimuleren. Oprit W zal actief op zoek gaan naar mogelijkheden voor innovatieve projecten en naar financiering zoals subsidies. In oktober zal er een vacature voor coördinator worden uitgeschreven.”

Daarnaast kunnen jongeren uit het deeltijds onderwijs voortaan tewerkgesteld worden in het kader van een brugproject. Een brugproject omvat een sterk begeleide leer-werkperiode om jongeren voor te bereiden op een job. “Levanto zal jongeren uit het deeltijds onderwijs begeleiden, opleiden en tewerkstellen gedurende één jaar. Het stadsbestuur heeft gekozen voor een samenwerking met Levanto omdat zij ervaring hebben met de combinatie van leren en werken. Het project loopt vanaf 1 juli 2010 tot 31 december 2012. In tijden van economische crisis moeten we extra aandacht hebben voor specifieke doelgroepen die het bijzonder moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Vandaar dat we investeren in kortgeschoolden, langdurig werkzoekenden en jongeren”, besluit schepen van Werk en Economie Caroline Gennez.