De stad trekt volgend jaar 350.000euro uit voor de subsidiëring van bestaande kinderopvanginitiatieven. Er komt ook een nieuwe kinderopvang, waar het stadsbestuur 720.000 euro voor inschrijft.

Schepen van Kinderopvang Rita Janssens (sp.a) wil van Mechelen een stad maken waar iedereen kansen krijgt. Door voor kinderen van 0 tot 3 jaar in voorschoolse opvang te voorzien, meent ze dat deze kinderen in de cruciale jaren van hun leven een goede start krijgen. De nood aan extra kinderopvangplaatsen is enorm groot.

'Er zijn steeds meer inwoners in onze stad en ook het aantal geboortes neemt elk jaar toe', zegt Janssens. De stad wil graag de Barcelona-norm halen, die stelt dat een centrumstad als Mechelen voor 33 procent van de kinderen tot drie jaar in opvang moet voorzien. Momenteel zijn er in de stad 3.416 kinderen binnen die leeftijdscategorie, maar er zijn maar 1.059 plaatsen voor hen, net geen 33 procent dus. Om deze norm volgend jaar wel te halen, zal de stad een nieuw stedelijk opvanginitiatief opstarten aan het Klein Begijnhof.

'We gaan er een gebouw volledig renoveren en meteen inrichten zodat er 21extra plaatsen zullen komen', vertelt Janssens. 'We hebben voor het Klein Begijnhof gekozen omdat deze opvang zal zorgen voor een nieuwe impuls voor de buurt.'

Daarnaast is nog eens 350.000 euro voorbehouden voor de subsidiëring van andere opvanginitiatieven. 'We willen voor nieuwe initiatieven de premies verhogen, maar ook bestaande initiatieven kunnen op een subsidie rekenen', zegt Janssens. 'Er zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten er bijvoorbeeld steeds plaatsen zijn aan een sociaal tarief.' Janssens vraagt ook blijvend aandacht voor de kwaliteit van de opvang. 'Hoogstaande opvang is belangrijk in de meest cruciale jaren van een kind', meent ze.

Volgend jaar zal Mechelen dus beschikken over vijf stedelijke opvanginitiatieven. In de bestaande kribbes zal nog werk gemaakt worden van enkele fietskasten, een snoezeltuin en hier en daar nieuw materiaal. Het stadsbestuur kiest hier voor een samenwerking met 't Atelier, een sociale economiebedrijf dat aan fietsenreparatie en houtbewerking doet.