Drie jaar na het evenement 'Stad in Vrouwenhanden' hebben de dames voortaan een even grote stem in het stadhuis als de mannen. Met Marina De Bie erbij is de helft van het schepencollege vrouwelijk. Dat belooft!

Eeuwen geleden beleefde Mechelen met Margareta Van Oostenrijk als landvoogdes politiek en economisch een hoogtepunt. Dat een stadsbestuur een even sterke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen telt, is zeldzaam in Vlaanderen. "Wij zetten een trend", zegt eerste schepen Caroline Gennez.

Greet Geypen (31)

"Vrouwen geen doel op zich"

De Open Vld heeft de reputatie vooral een mannenpartij te zijn. "Voor de liberalen in Mechelen is dat alvast niet het geval", zegt Greet Geypen. De licentiaat geschiedenis is schepen van Openbare Werken. "Dat wij met zoveel vrouwen zijn, vind ik een goede zaak. Vooral omdat het op een natuurlijke manier is gegaan. Het is niet geforceerd. X-aantal vrouwen in een stadsbestuur krijgen, mag geen doel zijn op zich. Voorts ben ik heel blij dat Marina onze nieuwe collega wordt. Ik ben ervan overtuigd dat wij goed kunnen samenwerken."

Rita Janssens (55)

"Achtergrond en leeftijd verschillen"

Voor vakbondsvrouw Rita Janssens (sp.a) uit Muizen was haar aanstelling als schepen de bekroning van haar politieke carrière. Rita heeft het voorrecht Mechelse koppeltjes te huwen. Voorts is ze ook bevoegd voor kinderopvang, senioren en personen met een handicap. "Het leuke vind ik dat wij als vrouw allemaal een verschillende achtergrond hebben en ook de leeftijd verschilt een beetje", lacht de mama politica. De opvallende aanwezigheid van dames doet haar terugdenken aan een roemrijke periode van haar geliefde stad. "Margareta Van Oostenrijk én Margareta Van York niet te vergeten."

Caroline Gennez (32)

"Nu nog de burgemeester!"

Deze toppolitica legt het meeste gewicht in de schaal. Ze combineert het nationale voorzitterschap van sp.a met het ambt van eerste schepen. Jeugd, economie, middenstand en onderwijs zijn haar domeinen. "Het belangrijkste is dat wij constructief samenwerken. Wat dat betreft denk ik wel dat vrouwen zachter zijn. Ze roepen niet zoals mannen", zegt Gennez. "Nu gaat het er alleen nog om het hoogste ambt binnen te halen als vrouw: dat van burgemeester", lacht de socialiste. "Maar eerst gaan wij nog vijf jaar trouw samenwerken."

Kristl Strubbe (34)

"Ik moet er ook zijn voor mijn kinderen"

Marina De Bie (46)

"Sterke traditie bij Groen!"

Nieuwkomer Marina De Bie vervangt de zieke Jowan Lamon als schepen van Personeel, Leefmilieu en wijk- en dorpszaken. Maar de leerkracht aardrijkskunde blijft haar functie wel combineren met haar baan in het Tweedekansonderwijs. Veel vrouwen in een bestuur vindt ze oké. "Groen! is zeker geen mannenpartij. Wij hebben een sterke traditie wat betreft vrouw-zijn. Zo speciaal is de situatie bij ons in Mechelen voor mij dus niet", stelt ze.