De werkloosheidscijfers van de regio Mechelen blijven de invloed van de economische crisis ondervinden.

Vooral de categorieën tussen 1 en 2 jaar werkloos (+49,6%), mannen (+26,9%), middengeschoold (+26,1%), schoolverlaters (+25%) en arbeiders (+24,2%) zijn zwaar getroffen categorieën in vergelijking met een jaar voorheen.

Ook het aantal vacatures in de regio Mechelen (-31%) alsook het aantal uitzendopdrachten (-63%) lopen sterk achter in vergelijking met vorig jaar. “Het blijft nu meer dan ooit belangrijk om daadkrachtig de crisis te bestrijden met slimme investeringen en werklozen op te leiden en te begeleiden naar een passende job.”, zegt RESOC-voorzitter en Mechels schepen van Werk en Economie, Caroline Gennez.


In augustus steeg de werkloosheid in de regio Mechelen tot 7,15%, een stijging van een kwart (24,6%) in vergelijking met een jaar geleden. Nog steeds lager dan de Vlaamse werkloosheidsgraad (7,43%), maar vooral de stad Mechelen wordt nog steeds hard getroffen. De werkloosheidsgraad bedroeg er 9,84%, waarmee wel opnieuw onder de grens van 10% wordt uitgekomen, cijfers die in augustus (10,19%) en juli werden gehaald (10,12%). Ten opzichte van vorig jaar augustus is dit nog steeds een stijging van +19,4% voor de stad Mechelen.

Concreet betekent dit dat 10.717 mensen (+2.118 tov vorig jaar) in de regio op zoek zijn naar een job, waarvan er 3.637 (+592 tov vorig jaar) in de stad Mechelen wonen.


Slecht nieuws dus, maar er wordt niet bij de pakken neergezeten. “De regio Mechelen blijft een economische toplocatie. De overheidsinvesteringen in onze regio moeten dit nog verder versterken. Ook de goede werking van het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité is hierbij van groot belang. Met het streekpact werden concrete engagementen genomen om onze economie op lange termijn te versterken. Het lascentrum is hiervan zeker een goed voorbeeld”, zegt Caroline Gennez.


“Een bijkomende troef blijft het talrijke en diverse onderwijsaanbod in de stad en de regio. Ook de massale investeringen in sociale economie voorkomen slechtere cijfers en zullen er mede voor zorgen dat de regio onmiddellijk kan inspelen op een heropleving van de economie. Zo investeren we met de stad Mechelen dit jaar bijna 1,7 miljoen euro in sociale economie projecten en bedrijven om mensen aan een job te helpen”, aldus Caroline Gennez.


“De stijging van de werkloosheid als gevolg van de aanhoudende economische en financiële crisis is uiteraard geen goed nieuws. Ook het aantal vacatures en uitzendopdrachten, een belangrijke voorlopende indicator van het arbeidsmarktbeleid, zijn vandaag in onze regio nog op een veel te laag niveau om voor een positieve omslag te zorgen. We mogen deze economische crisis dan ook niet zomaar ondergaan. Dat kan als we slim investeren in de jobs van morgen. Investeren in een energiezuinige economie, met zinvol werk en duurzame koopkracht met kansen voor iedereen om zijn talenten te ontwikkelen. Mensen aan een job helpen blijft onze topprioriteit”, besluit Caroline Gennez.