Het stadsbestuur wil Mechelen in de toekomst nog meer promoten als winkelstad. Daarom is nu beslist om te focussen op drie troeven die de stad aantrekkelijk maken voor shoppers.

“Bijna de helft van de bezoekers aan de Mechelse binnenstad geeft aan dat winkelen de voornaamste reden is van hun bezoek. Maar we zijn ambitieus en we willen Mechelen nog duidelijker profileren als winkelstad door onze sterktes beter uit te spelen. Daarom hebben we drie pijlers gekozen waar we in de toekomst op zullen inzetten: kindvriendelijkheid, cultuurhistorisch aanbod en FRUN-shoppen”, kondigt schepen van Economie en Jeugd Caroline Gennez (sp.a) aan.

De stad trekt heel wat shoppers aan, maar moet concurreren met onder andere Antwerpen en Brussel. Nu wil het stadsbestuur Mechelen profileren als een unieke winkelstad met bijzondere troeven. Caroline Gennez legt uit waarom dit als een prioriteit wordt beschouwd. “We willen meer mensen overtuigen om hier te komen winkelen, ook niet-Mechelaars. Daarom is het cruciaal om te focussen op bepaalde niches. Zo wordt het voor iedereen duidelijk waar Mechelen als winkelstad voor staat en kunnen we ons onderscheiden van omliggende steden. We richten ons ook niet alleen op bezoekers, maar evengoed op potentiële investeerders. Het aantrekken van nieuwe handelszaken is een belangrijke doelstelling. Dat doen we niet willekeurig: we willen actief en gericht te werk gaan. Daarom zullen we ook nagaan wat voor soort van winkels nog ontbreken in Mechelen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Vorige week hebben we trouwens onze eerste vestigingspremie uitgereikt. Blijkbaar zorgt onze aanpak ervoor dat steeds meer kwaliteitsvolle handelszaken zich in Mechelen willen vestigen.”

Het stadsbestuur heeft ervoor gekozen om het beleid rond Mechelen Winkelstad uit te bouwen op basis van drie pijlers. Hierbij wordt er vertrokken vanuit de sterktes van de stad, waar de komende jaren nog meer in zal worden geïnvesteerd. “Eerst en vooral willen we van Mechelen een kindvriendelijke winkelstad maken. Mechelen Kinderstad is namelijk al een sterk merk, dat we door de link met winkelen verder kunnen uitbouwen. Er is dus sprake van een wisselwerking, waar iedereen voordeel uit zal halen. Gezinnen met kinderen kunnen shoppen combineren met andere activiteiten. Zo hebben we €2000 extra voorzien voor het opwaarderen van het Warm Welkom Weekend in oktober, zodat er bijvoorbeeld ook workshops voor kinderen kunnen worden georganiseerd. We willen daarnaast een kindvriendelijk commercieel aanbod creëren door meer kinderwinkels aan te trekken. Volgend jaar gaan we bovendien op zoek naar een geschikte locatie voor ons Kinderstadcafé, speciaal voor gezinnen met kinderen die tussen het winkelen door even willen uitblazen”, aldus schepen van Jeugd en Economie Caroline Gennez.

De lange geschiedenis van Mechelen wordt uiteraard niet over het hoofd gezien. Eén van de belangrijkste troeven is immers het rijk gevulde verleden van onze cultuurhistorische stad. Caroline Gennez legt uit waarom dit een meerwaarde is voor wie hier komt winkelen. “Het kernwinkelgebied is als het ware een openlucht shoppingcentrum in een prachtig historisch kader, wat voor een unieke sfeer zorgt. Daarom verlenen we ook premies voor de verfraaiing van de gevels van handelspanden, zodat het patrimonium in stand wordt gehouden. Mechelen is trouwens één van de zes kunststeden van Vlaanderen. Naast de rijkdom uit het verleden, is er ook een ruim hedendaags cultureel aanbod. We willen Mechelen ook bij toeristen promoten als winkelstad. We zullen bijvoorbeeld kunst integreren in het straatbeeld van het kernwinkelgebied en de aanlooproutes.”

Ten slotte heeft het stadsbestuur zich verdiept in de trends op het vlak van winkelen. “We willen inspelen op de nieuwste tendensen. Daarom kiezen we als derde pijler voor het zogenaamde FRUN-shoppen. Dit is een combinatie van enerzijds RUN-shoppen waarbij er door tijdsgebrek doelgericht wordt gewinkeld, en anderzijds FUN-shoppen waarbij de nadruk ligt op de totaalbeleving van het winkelen als activiteit op zich. Omwille van de duidelijke afbakening van ons kernwinkelgebied, de goede bereikbaarheid en het feit dat alle winkels op wandelafstand liggen, is onze compacte binnenstad hiervoor uitermate geschikt. Vanzelfsprekend is de uitwerking van deze drie aspecten een werk van lange adem. De komende jaren zal de profilering van Mechelen als kindvriendelijke, cultuurhistorische en compacte winkelstad steeds duidelijker zichtbaar worden, zowel voor onze inwoners als voor de bezoekers”, besluit Caroline Gennez.