Het voorstel kwam er na jaren overleg in een werkgroep met vertegenwoordigers van alle partijen vertegenwoordigd in de Mechelse gemeenteraad. Het naar het oosten gericht perceel zal worden ingericht met graven voor een 30-jarige concessie die voor iedereen, ongeacht geloofs- of ideologische overtuiging, toegankelijk is. Ook wordt een ossuarium heringericht.

Het voorstel werd uiteindelijk goedgekeurd met steun van CD&V, groen en Open Vld. Meerderheidspartij N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. “De eerste wisselmeerderheid in deze Mechelse bestuursperiode is daarbij een feit. sp.a is ook vanuit de oppositie in dit dossier steeds een constructieve trekker geweest.” zegt sp.a-fractieleider Caroline Gennez. Ze is blij dat de aanhoudende inspanningen nu ook vruchten afwerpen.

Voor raadslid Farid Bennasser is het principeakkoord een belangrijke stap voorwaarts. Hij verloor eerder een kindje dat hij helaas niet volgens de rite van zijn geloof in Mechelen kon begraven. Hij hoopt dat alle Mechelaars in de toekomst hun naasten wel nabij zullen kunnen herdenken. Op zijn voorstel om op de realisatie van de naar het oosten gerichte begraafplaatsen een termijn van 9 maanden te plakken, gingen de voorstemmers in de meerderheid niet in. “Vanuit sp.a zullen we dan ook blijven toezien en waakzaam blijven voor een snelle realisatie”, besluit Farid Bennasser.