Het Mechelse Stadsbestuur en logistiek dienstverlener Schenker gaan akkoord met een belangrijke overeenkomst op Mechelen-Noord

Zo zal de stad op vraag van Schenker een gedeelte van de Blokhuisstraat overdragen en verkrijgt het in ruil dat het bedrijf op haar kosten de Oude Baan doortrekt tot aan de Vrouwvliet. “Met deze belangrijk overeenkomst winnen zowel de stad, die zo belangrijke onbenutte industriegrond kan ontsluiten en nadien ontwikkelen. Een niet onbelangrijk gegeven in tijden van economische crisis en schaarste van industriegrond. Ook Schenker wint bij deze operatie. Vandaag wordt het bedrijf immers in tweeën gesplitst door het betrokken gedeelte van de Blokhuisstraat”, aldus schepen van Economie Caroline Gennez en schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys.

De vraag van Schenker om het gedeelte van de Blokhuisstraat tussen haar percelen te privatiseren dateert al van voor het nieuwe millennium. In 2000 besliste het Mechelse stadsbestuur dan om het doodlopende gedeelte van de Blokhuisstraat, vanaf het kruispunt met de Oude Baan, af te sluiten met een bareel die er echter nooit is gekomen. Vandaag is er eindelijk een doorbraak in het dossier.

Ten zuiden van de blokhuisstraat liggen nog enkele onbenutte percelen. “Omwille van de gebrekkige ontsluitingsmogelijkheden is er hier nog nooit een ontwikkelingsproject goedgekeurd. Te ontwikkelen industriegrond is echter heel schaars geworden, ook in Mechelen. Als we echter alle industriegronden kunnen benutten en nog verder verdichten, kunnen we de zo belangrijke open ruimte in en rond onze stad verder sparen. Voor deze te ontwikkelen site gaan we bovendien zorgen voor de nodige buffering naar de tuinen van de aldaar wonende mensen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys (sp.a).

Met de overeenkomst en de aanleg op kosten van Schenker van een nieuwe ontsluitingsweg, kunnen 2,4ha van de onbenutte percelen onmiddellijk op de markt gebracht worden. Hier zou op termijn nog 0,7ha aan toegevoegd kunnen worden. “Dit betekent dat we onmiddellijk ruimte creëren voor vijf bijkomende bedrijven op een economisch zeer interessante locatie. Gezien het grote economisch belang van deze overeenkomst hebben we de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) ingeschakeld om ons te ondersteunen in het opmaken van een masterplan voor de ontsluiting en ontwikkeling van de industriële site. De kosten voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg zullen door Schenker en de nieuwe eigenaars van de te ontwikkelen industriegrond worden bekostigd”, zegt schepen van Economie Caroline Gennez (sp.a).

Vele Mechelse kmo's maar ook grotere bedrijven kunnen om diverse redenen moeilijk of niet meer uitbreiden. Sommige worden door hun zonevreemde ligging zelfs bedreigd in hun voortbestaan. “We moeten er dan ook alles aan doen om deze bedrijven en de werkgelegenheid in Mechelen te houden. Waar het nog mogelijk is moeten we zorgen voor uitbreiding. Hiervoor kunnen we bestaande terreinen verder optimaliseren zoals hier, of nieuwe aansnijden zoals op Stuivenberg. Bovendien starten we in 2010 het RUP zonevreemde bedrijven op, waardoor in vele gevallen de zonevreemdheid zal kunnen opgeheven worden en we een aantal bedrijven de nodige rechtszekerheid voor de toekomst verschaffen. We hopen dan ook dat tegen het einde van deze legislatuur onze bestaande industrieterreinen volledig opgevuld zijn. Tenslotte zullen we ook verder blijven ijveren voor een betere mobiliteit van en naar de industrieterreinen”, aldus nog schepen van Economie Caroline Gennez en schepen voor Ruimtelijke Ordening Karel Geys.