Het college van de stad Mechelen gaat vanaf volgend jaar 890 bijkomende huishoudelijke energiescans laten uitvoeren. Sinds de start van het project in 2007 werden al 711 energiescans uitgevoerd. “Het zal op de klimaattop in Kopenhagen niet ontbreken aan grote woorden”, zegt schepen van Energie Caroline Gennez. “Maar we zijn er vooral ook elke dag mee bezig. Denk globaal, doe lokaal. In Mechelen voeren we rationeel omgaan met energie hoog in het vaandel. Het is goed voor het milieu en voor ieders portemonnee. Niet alleen willen we het energiegebruik van de stad zelf verminderen, we ondersteunen de inwoners ook om te kiezen voor rationeel energiegebruik.”

De internationale milieutop van 7 tot 18 december in Kopenhagen is zonder twijfel de belangrijkste bijeenkomst van internationale leiders over het milieu sinds de top in Kyoto. De sp.a hoopt op een ambitieus klimaatakkoord met bindende afspraken voor zowel geïndustrialiseerde landen als ontwikkelingslanden. De eigen engagementen van sp.a staan omschreven in een waar klimaatcharter. Daarmee neemt de partij concrete en positieve engagementen voor het milieu op alle beleidsniveaus. Hiermee toont de sp.a aan dat milieumaatregelen duur noch zuur hoeven te zijn.
 
Ook in Mechelen voert de sp.a met energieschepen Caroline Gennez een ambitieus energiebeleid. Het succesvolle project energiescans door energiesnoeiers is hiervan een mooi voorbeeld. In 2007 besliste het stadsbestuur om 711 energiescans te laten uitvoeren bij de Mechelse gezinnen (2% van het totaal aantal). Het koos hiervoor een sociale economie partner, de sociale werkplaats Natuur-en Landschapszorg. Deze vzw nam hiervoor negen nieuwe mensen in dienst nemen, waarvan zes doelgroepmedewerkers en drie begeleiders.
 
De energiescan omvat een inventarisatie van het energiegebruik in de woning. Alle installaties, toestellen en materialen die direct of indirect een invloed hebben op het energiegebruik worden daarbij geïnventariseerd. Ook het verbruikersgedrag van de bewoners wordt bevraagd. Daaraan worden vier kleine ‘energiesnoeiacties’ gekoppeld: het plaatsen van spaarlampen, een spaardouchekop, buisisolatie en radiatorfolie. De energiescan resulteert ook in een rapport met tips op bewonersmaat voor rationeel energiegebruik.
Caroline Gennez: “De uitvoering van energiescans vanaf 2007 tot nu heeft aangetoond dat heel wat inwoners geïnteresseerd zijn in degelijke scans, dat kleine energiebesparende maatregelen zeker hun nut hebben en dat inwoners gesensibiliseerd worden rond hun energieverbruik en energiebesparing. Alhoewel de energiescans uiteraard door alle Mechelaars kunnen worden aangevraagd, hebben we ook specifiek adressen van sociaal zwakkeren verzameld omdat we weten dat we hun energiefactuur met kleine ingrepen en goede informatie sterk kunnen verminderen. Hiervoor hebben we een goede samenwerking opgestart met ons OCMW, met de MGW, Samenlevingsopbouw en andere organisaties”.
 
Het stadsbestuur besliste om gezien het grote succes nog verder te gaan. Vanaf 2010 tot eind 2011 start de stad met het uitvoeren van 890 bijkomende huishoudelijke energiescans, goed voor opnieuw 3% van het totaal aantal Mechelse gezinnen. Eind 2011 zullen zo ongeveer 5% van de gezinnen een energiescan gekregen hebben. Het college van de stad Mechelen wees vandaag de opdracht voor het uitvoeren van de bijkomende huishoudelijke energiescans opnieuw toe aan het sociaal economiebedrijf Natuur-en Landschapszorg.
 
In tegenstelling tot de vorige campagne worden nu drie types van energiescan aangeboden.
1)     De klassieke energiescan met de vier kleine ‘energiesnoeiacties’ wordt verder gezet.
2)     Er komen opvolgscans om de oorspronkelijk uitgevoerde energiescan te evalueren. Ook zullen we toelichting geven over de relevante premieregelingen en samen met de mensen de voor hun meest gunstige energieleverancier zoeken en nieuwe energiebesparende maatregelen uitvoeren. Het gaat onder meer om het ontluchten van de radiatoren, het plaatsen van een timer op de boiler, verdeeldozen met schakelaars en thermostatische kranen.  
3)     Tenslotte zullen we ook voorzien in energiescans waarbij we de mensen volledig zullen begeleiden bij het plaatsen van dakisolatie en het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsglas.
 
De financiering van de scans voor een totaal van 199.650 euro wordt gedragen door Iverek, de distributienetbeheerder van de stad Mechelen. De doelgroepmedewerkers en een begeleider worden meegefinancierd via het energiesnoeiers-project van de Vlaamse minister van sociale economie Freya Van den Bossche (sp.a).
 
De begeleiders van het energiesnoeiproject staan in voor de eigenlijke energiescan, zijnde de inventarisatie van het energiegebruik in de woning, de opmaak van het rapport met tips inzake rationeel energiegebruik op maat van de bewoner en de meetkaart teneinde het verbruik ook in de toekomst op te volgen. De