Mechelen wordt proeftuin voor het gebruik van dienstencheques voor kinderopvang. “Er wordt op de Vlaamse begroting meer dan 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor occasionele, flexibele kinderopvang in Mechelen. De Mechelse proeftuin wordt zeer ruim opgevat. Deze nieuwe service vervolledigd het reeds uitgebreide en divers aanbod in onze stad. Het zal het leven van ouders en kinderen comfortabeler maken. Een plotse ziekte, een probleempje op het werk of een andere onverwachte gebeurtenis kan zo probleemloos opgevangen worden”, zegt schepen Caroline Gennez.

Het Mechelse stadsbestuur wil de ouders de kinderopvang kunnen bieden waar ze nood aan hebben. Het is dan ook een belangrijke prioriteit van het bestuur om de wachtlijsten weg te werken en alle Mechelse ouders een kwalitatief hoogstaande en betaalbare kinderopvang aan te bieden.

De stad treedt hierbij op als regisseur om een zeer divers en flexibel aanbod uit te bouwen. Ze wil dan ook zoveel mogelijk actoren betrekken: gesubsidieerde kinderopvang door erkende kinderdagverblijven, scholen, zelfstandige onthaalouders, minicrèches, stedelijke kinderkribbes,…. Alle initiatieven die het tekort aan opvang terugschroeven worden ondersteund.

Dit nieuwe project maakt het mogelijk om dienstencheques te gebruiken voor de opvang van kinderen tot 10 jaar en wordt sociaal gecorrigeerd. “Dankzij deze middelen kunnen we inkomensgerelateerde ouderbijdragen introduceren in de zelfstandige sector. Er is voldoende budgettaire ruimte en we moedigen dan ook elk zelfstandig initiatief aan om mee te doen”, zegt Gennez.

“Er wordt minimum 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in Mechelen, dankzij de intensieve samenwerking met Ministers Kathleen Van Brempt en Frank Vandenbroucke. De samenwerking tussen lokaal besturen in Mechelen en de bovenlokale overheid werpt dus haar vruchten af voor onze stad”, vervolgt Gennez.

Het budget is voorzien op de begroting van de Vlaamse overheid, de volgende weken wordt het proeftuinproject verder uitgewerkt zodat het begin 2009 van start kan gaan.

Naast dit proeftuinenproject voor occasionele opvang, worden ook de reguliere middelen voor kinderopvang uit Vlaanderen fors opgedreven voor de introductie van inkomensgerelateerde ouderbijdragen in de zelfstandige sector, het creëren van bijkomende plaatsen en het verbeteren van het sociaal statuut van onthaalouders.

De stad Mechelen start dit schooljaar in het kader van het flankerend onderwijsbeleid tevens met netoverschrijdende proeftuinen voor naschoolse kinderopvang in de scholen.